ความรู้ทันตกรรม

ก่อนจัดฟันควรรู้ เคลียร์ ช่อง ปาก ก่อน จัด ฟัน ราคาเท่าไหร่ ทำอะไรบ้าง

16

พ.ค.

ก่อนจัดฟันควรรู้ เคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน ราคาเท่าไหร่ ทำอะไรบ้าง
Table of Contents

การจัดฟัน ถือเป็นว่าเป็นเทรนการดูแลช่องปากในปัจจุบัน ที่เป็นการจัดการปัญหาเกี่ยวกับฟันและกระดูกของช่องปาก ไม่ว่าจะเป็น การช่วยแก้ไขปัญหา การเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติไม่เป็นระเบียบ เช่น ฟันเก ฟันห่าง ฟันไม่สบกัน ฟันเหยิน เพื่อให้ฟัน รูปทรงของปาก และโครงของหน้ามีทรงที่สมส่วน ช่วยให้มีความมั่นใจเสริมบุคลิกภาพที่ดี อีกทั้งยังได้แฟชั่นไปในตัวอีกด้วย การเข้ารับบริการจัดฟัน ควรเตรียมตัว และค่าใช้จ่าย ดังนี้

จัดฟันครั้งแรก ก่อนเข้ารับบริการเตรียมตัวอย่างไร

การเข้ารับบริการจัดฟัน ควรเตรียมตัวให้พร้อม เพราะการจัดฟันนั้นจำเป็นต้องใช้เวลาในการจัดอย่างน้อย 2 ปีเป็นอย่างน้อย ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวบุคคลและโครงสร้างของกระดูกและช่องปาก เพื่อให้การรักษาดำเนินไปอย่างราบรื่น ควรปฏิบัติดังนี้

  1. ปรึกษาทันตแพทย์: การพบกับทันตแพทย์เป็นขั้นแรกที่สำคัญ เพื่อให้ทันตแพทย์ประเมินปัญหาของคุณ การพิมพ์ฟัน เพื่อทำแบบจำลองการสบฟัน เอ็กซเรย์กะโหลกศรีษะและใบหน้า และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับความต้องการ ทันตแพทย์
  2. การประเมินและวินิจฉัย: ทันตแพทย์จะตรวจสุขภาพช่องปาก สุขภาพเหงือ ฟัน กว่าสามารถจัดฟันได้หรือไม่ พร้อมสอบถามโรคประจำตัว การแพ้ยา เป็นต้น
  3. การเคลียร์ช่องปาก: การเคลียร์ช่องปากให้เรียบร้อย เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน หรือ ผ่าฟันคุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสุขภาพช่องปาก ก่อนการติดเครื่องมือ เพราะการจัดการปัญหาเหล่านี้หลังจากติดเครื่องไปแล้ว เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
  4. ขั้นตอนการเริ่มจัดฟัน ติดเครื่องมือ: การจัดฟันนั้นมีหลากหลายแบบ แต่การจัดแบบติดเครื่องมือหรือเหล็กนั้น จะมีการติดเหล็กบนผิวฟัน และจะมีการนัดมาปรับเครื่องมือทุกๆ 4 สัปดาห์หรือทุก 1 เดือนนั้นเอง
  5. ตรวจสอบประกันสุขภาพ: หากคุณมีประกันสุขภาพหรือประกันการรักษาทางทันตกรรม ควรตรวจสอบว่าบริการจัดฟันถูกครอบคลุมไว้หรือไม่ และต้องการกระบวนการอนุมัติหรือเอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้าง
  6. ปรับรูปแบบการรับประทานอาหาร: หลีกเลี่ยงอาหารหรือของหวานที่สามารถทำให้เกิดปัญหาขัดข้องกับการจัดฟัน เช่น อาหารหนาวหรือแข็งมากเกินไป ที่อาจทำให้สามารถทำให้ฟันหักหรือเคลื่อนไหวได้
  7. การนัดถอดเครื่องมือ: เมื่อขั้นตอนการจัดฟันเสร็จสิ้น ทันตแพทย์จะมีการนัดถอดเครื่องมือ และจะมีการพิมพ์ฟันเพื่อทำรีเทนเนอร์ เพื่อให้ผู้จัดฟันได้ใส่ เพื่อคงตำแหน่งของฟันคงที่

แจกแจงค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน

การจัดฟัน เป็นการรักษาที่ใช้เวลาในการต้องใช้เวลารักษาอย่างต่อเนื่อง ขั้นต่ำในการรักษาจะอยู่ที่ 2 ปีเป็นขั้นต่ำอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละคนปัญหาของช่องปากโครงสร้างของกระดูกการจัดเรียงของฟัน เป็นส่วนที่ต้องปรึกษากับทางแพทย์ ดังนั้นการวางแผนค่าใช้จ่าย เพื่อสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยส่วนของค่าใช้จ่ายสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ

  • ส่วนแรก จะเป็นค่าใช้จ่ายครั้งแรกตอนติดเครื่องมือจัดฟันหรือเหล็กดัดฟันนั้นเอง
  • ส่วนที่สอง จะเป็นช่วงการปรับเครื่องมือจัดฟันที่ต้องชำระทุกๆเดือน โดยันตแพทย์จะเป็นผู้นัดหมายในการปรับเครื่องมือ และค่าใช้จ่ายจิปาถะกรณีอุปกรณ์ เหล็ก ยาง ดัดฟันหลุด
  • ส่วนสุดท้าย จะเป็นหลังถอดเครื่องมือจัดฟัน เป็นการชำระค่าบริการทั้งหมด และจะมีค่าการทำรีเทนเนอร์ หลังการถอดเครื่องมือ

(อ่านเพิ่มเติม: ขั้นตอนการจัดฟันแบบใสยุ่งยากมั้ย เจ็บมากหรือไม่ ?)

บทสรุป

การจัดฟันถือว่าเป็นการรักษาเกี่ยวกับ ช่องปาก การปรับแก้โครงสร้างของฟันในสมส่วน สมัยใหม่ที่ได้รับการความนิยม ซึ่งก่อนการเข้ารับบริการจัดฟัน ควรศึกษา เลือกวางแผนใช้ค่าจ่าย ให้ครอบคุม การเลือกทันตกรรมที่ดีและไว้ใจได้ ก็เป็นสิ่งต้องคำนึง เลือกจัดฟันที่ไหนดีที่ Dio Dental Clinic บริการดีทั้งก่อนและหลัง ไว้ใจได้ทั้งคุณภาพและบริการ

บทความเพิ่มเติม:

แชร์ผ่าน Facebook
แชร์ผ่าน Twitter
แชร์ผ่าน LinKedin
นัดเพื่อปรึกษาทันตแพทย์
บทความล่าสุด
Follow Us