Table of Contents

ความรู้เกี่ยวกับทันตกรรม

dental knowledge

ความรู้เกี่ยวกับทันตกรรม

dental knowledge
จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร คืออะไร  แก้โครงหน้าและฟันที่ผิดปกติได้อย่างไรบ้าง ?

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร คืออะไร  แก้โครงหน้าและฟันที่ผิดปกติได้อย่างไรบ้าง ?

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร คืออะไร การผ่าตัดขากรรไกรหรือการผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรรวมกับการจัดฟัน เพื่อจะช่วยแ

อ่านเพิ่มเติม

ครอบฟันคืออะไร มีกี่ประเภท ครอบฟันอยู่ได้นานขนาดไหน

ครอบฟันคืออะไร  ครอบฟัน คือฝาครอบรูปฟันที่ช่วยฟื้นฟูฟันที่ผุ หัก อ่อนแอหรือสึกกร่อน ทันตแพทย์ยั

อ่านเพิ่มเติม
สะพานฟัน คืออะไร มีกี่ประเภท ขั้นตอนการรักษาเป็นอย่าง ?

สะพานฟัน คืออะไร มีกี่ประเภท ขั้นตอนการรักษาเป็นอย่าง ?

สะพานฟัน คืออะไร สะพานฟันเป็นอุปกรณ์ถาวรที่ใช้ทดแทนฟันที่หายไปหรือการสูญเสียฟัน สะพานฟันจะมีหลายชิ้น

อ่านเพิ่มเติม
ฟอกสีฟัน ฟันขาวจริงมั้ย สามารถสร้างฟันขาวได้นานแค่ไหน ?

ฟอกสีฟัน ฟันขาวจริงมั้ย สามารถสร้างฟันขาวได้นานแค่ไหน ?

ฟอกสีฟัน ฟันขาวจริงมั้ย บอกเลยว่าจริงอย่างแน่นอน ทุกคนต้องการรอยยิ้มที่ขาวเป็นประกาย แต่การฟอกสีฟันย

อ่านเพิ่มเติม
เคล็ดลับดับกลิ่นปาก ให้ลมหายใจหอมสดชื่นตลอดทั้งวัน เริ่มต้นด้วยตนเองได้ง่าย ๆ 

เคล็ดลับดับกลิ่นปาก ให้ลมหายใจหอมสดชื่นตลอดทั้งวัน เริ่มต้นด้วยตนเองได้ง่าย ๆ 

กลิ่นปากทำให้คนรอบข้างไม่อยากเข้าใกล้ และสามารถทำให้เราหมดความมั่นใจในการเข้าสังคมได้ง่าย ๆ การมีกลิ

อ่านเพิ่มเติม
การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป ช่วยรักษาปัญหาฟันอะไรได้บ้าง มีวิธีการรักษาอย่างไร

การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป ช่วยรักษาปัญหาฟันอะไรได้บ้าง มีวิธีการรักษาอย่างไร

การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป คือ ฟันเทียมทั้งระบบที่ใช้ทดแทนฟันที่หายไป การฝังรากฟันเทียมเกี่ยวข้องกั

อ่านเพิ่มเติม
จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร คืออะไร  แก้โครงหน้าและฟันที่ผิดปกติได้อย่างไรบ้าง ?

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร คืออะไร  แก้โครงหน้าและฟันที่ผิดปกติได้อย่างไรบ้าง ?

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร คืออะไร การผ่าตัดขากรรไกรหรือการผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรรวมกับการจัดฟัน เพื่อจะช่วยแ

อ่านเพิ่มเติม

ครอบฟันคืออะไร มีกี่ประเภท ครอบฟันอยู่ได้นานขนาดไหน

ครอบฟันคืออะไร  ครอบฟัน คือฝาครอบรูปฟันที่ช่วยฟื้นฟูฟันที่ผุ หัก อ่อนแอหรือสึกกร่อน ทันตแพทย์ยั

อ่านเพิ่มเติม
สะพานฟัน คืออะไร มีกี่ประเภท ขั้นตอนการรักษาเป็นอย่าง ?

สะพานฟัน คืออะไร มีกี่ประเภท ขั้นตอนการรักษาเป็นอย่าง ?

สะพานฟัน คืออะไร สะพานฟันเป็นอุปกรณ์ถาวรที่ใช้ทดแทนฟันที่หายไปหรือการสูญเสียฟัน สะพานฟันจะมีหลายชิ้น

อ่านเพิ่มเติม
ฟอกสีฟัน ฟันขาวจริงมั้ย สามารถสร้างฟันขาวได้นานแค่ไหน ?

ฟอกสีฟัน ฟันขาวจริงมั้ย สามารถสร้างฟันขาวได้นานแค่ไหน ?

ฟอกสีฟัน ฟันขาวจริงมั้ย บอกเลยว่าจริงอย่างแน่นอน ทุกคนต้องการรอยยิ้มที่ขาวเป็นประกาย แต่การฟอกสีฟันย

อ่านเพิ่มเติม
เคล็ดลับดับกลิ่นปาก ให้ลมหายใจหอมสดชื่นตลอดทั้งวัน เริ่มต้นด้วยตนเองได้ง่าย ๆ 

เคล็ดลับดับกลิ่นปาก ให้ลมหายใจหอมสดชื่นตลอดทั้งวัน เริ่มต้นด้วยตนเองได้ง่าย ๆ 

กลิ่นปากทำให้คนรอบข้างไม่อยากเข้าใกล้ และสามารถทำให้เราหมดความมั่นใจในการเข้าสังคมได้ง่าย ๆ การมีกลิ

อ่านเพิ่มเติม
การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป ช่วยรักษาปัญหาฟันอะไรได้บ้าง มีวิธีการรักษาอย่างไร

การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป ช่วยรักษาปัญหาฟันอะไรได้บ้าง มีวิธีการรักษาอย่างไร

การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป คือ ฟันเทียมทั้งระบบที่ใช้ทดแทนฟันที่หายไป การฝังรากฟันเทียมเกี่ยวข้องกั

อ่านเพิ่มเติม