จัดฟัน คืออะไร จัดฟันมีกี่แบบ ราคาเท่าไหร่ ใครบ้างควรจัดฟัน ?

จัดฟัน คืออะไร--จัดฟันมีกี่แบบ-ราคาเท่าไหร
สารบัญเนื้อหา

จัดฟัน ถือเป็นการรักษาทางทันตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาฟันต่าง ๆ ที่ไม่เป็นระเบียบ หรือไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและสร้างปัญหาสุขภาพฟันในอนาคต โดยจะเป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันเข้ามาอยู่จัดตำแหน่งที่ทันตแพทย์กำหนดไว้ ปัจจุบันการจัดฟันนั้นมีอยู่หลายประเภทที่คนไข้สามารถเลือกรักษาได้ และการจัดฟันสามารถทำได้ในทั้งวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ ขึ้นอยู่กับงบประมาณและความสะดวก

การจัดฟันยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างของใบหน้าให้สวยงามขึ้นส่งผลต่อความมั่นใจในรอยยิ้มที่สดใสในอนาคต ก่อนที่จะเข้ามารับการจัดฟันคุณสามารถหาความรู้เกี่ยวกับการจัดฟันในบทความที่ Dio Dental ได้เลย

จัดฟัน

การจัดฟัน คืออะไร ?

การจัดฟัน คือ เป็นกระบวนการทางทันตกรรมช่วยในการปรับปรุงการเรียงตัวของฟันและการสบฟันที่ไม่ถูกต้องเพื่อความสวยงามและสุขภาพฟันที่ดีขึ้นในอนาคต  การจัดฟันจะเป็นการรักษาที่ใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการจัดเรียงฟัน เพื่อให้ฟันเรียงตัวเป็นระเบียบและทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมโดยทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทาง

ซึ่งไม่ได้ทำให้รอยยิ้มสวยงามเพียงอย่างเดียวยังช่วยปรับปรุงสุขภาพช่องปากที่ไม่ดี หรือโครงสร้างของกรามที่ผิดปกติ ช่วยปรับปรุงความสามารถในการเคี้ยว และการพูดในกลับมาเป็นปกติ การจัดฟันสามารถทำได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ขึ้นอยู่กับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย

การจัดฟัน

การจัดฟันช่วยอะไรบ้าง ?

เพื่อให้การปรับปรุงความสวยงามของฟันและสุขภาพฟันในอนาคต การจัดฟันจึงเป็นทางเรื่องของหารรักษาปัญหาฟันต่าง ๆ มากมายในการปรับปรุงสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิต โดยช่วยแก้ไขปัญหาฟันดังต่อไปนี้

 • ปรับปรุงการเรียงตัวของฟัน ไม่ว่าจะเป็น ฟันเก ฟันห่าง ฟันซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาของการมีฟันมากเกินไปในช่องปาก ฟันเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ ซ้อนทับกัน มีช่องว่างระหว่างฟันมากเกินไป การจัดฟันจะช่วยให้ฟันกลับมาเรียงตัวสวยงามขึ้น
 • ฟันหน้ายื่น ฟันล่างยื่น หรือที่คนมักจะเรียกว่า ฟันเหยิน การที่ฟันยื่นออกมามากกว่าปกติเมื่อสบฟัน การจัดฟันจะช่วย ปรับปรุงการเคี้ยวและการพูด ลดความเสี่ยงในการเกิดการสึกของฟันและปัญหาข้อต่อขากรรไกรได้
 • การสบฟันไม่ตรง ฟันบนและฟันล่างสบกันไม่ถูกต้อง ซึ่งจะสงผลต่อสุขภาพช่องปากเป็นอย่างมาก การจะฟันจะช่วย ป้องกันการสึกของฟันและปัญหาข้อต่อขากรรไกร
 • การสบฟันแบบเปิด ไม่ว่าจะเป็นการสบฟันแบบเปิดเกิดจากฟันบนและฟันล่าง การจัดฟันสามารถแก้ไขการสบฟันแบบเปิดจะช่วยปรับปรุงการเคี้ยวและการพูด
 • ปัญหากระดูกขากรรไกรผิดปกติ อาจจะต้องมีการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร จะทำให้การสบฟันที่ผิดปกติได้รับปรับปรุงสุขภาพช่องปากและความสามารถในการเคี้ยว และปรับปรุงโครงหน้าจากกระดูกขากรรไกรผิดปกติ
ปัญหาฟันที่ต้องจัดฟัน

ประเภทของการจัดฟันมีอะไรบ้าง ?

ในปัจจุบันการจัดฟันมีการพัฒนาวิธีการรักษาและใช้เครื่องมือในการจัดฟันที่หลายแบบ แต่ละประเภทของการจัดฟันก็มีประสิทธิภาพดีที่ขึ้นกว่าอดีต และทำให้การจัดฟันใช้เวลาเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละประเภทมีวิธีการและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัญหาและความต้องการของคนไข้ โดยประเภทหลักของการจัดฟันที่ทาง Dio Dental มีดังนี้

จัดฟันแบบโลหะ (Metal Braces)

การจัดฟันแบบโลหะ คือหนึ่งเป็นวิธีการจัดฟันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและถือเป็นการจัดฟันแบบดั้งเดิม แต่มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพกว่าแต่ก่อนอย่างแน่นอน ซึ่งวิธีการจัดในการแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันและการสบฟันที่ผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือใหญ่มาก ๆ  การจัดฟันประเภทนี้สามารถรักษาได้ และมีประสิทธิภาพสูงในการแก้ไขปัญหาฟันหลากหลายชนิด

Metal Braces จัดฟันโลหะ

จัดฟันแบบเซรามิก (Ceramic Braces)

การจัดฟันแบบเซรามิก ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของการจัดฟันแบบดั้งเดิมแต่เครื่องมือจัดฟันจะเปลี่ยนเป็นวัสดุเซรามิก โดยจะสร้างแบร็กเก็ตเซรามิกมีสีใสหรือสีเดียวกับฟัน ทำให้มองไม่เห็นง่ายเมื่อยิ้มหรือพูด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจัดฟันแต่ไม่ต้องการให้เครื่องมือจัดฟัน เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ แต่วัสดุเซรามิกมีความเปราะบางกว่า ทำให้การดูแลรักษาอยากกว่า

จัดฟันแบบเซรามิก

จัดฟันแบบดามอน (Damon Braces)

การจัดฟันแบบดามอน ถือเป็นการจัดฟันโลหะที่มีระบบจัดฟันทันสมัย พัฒนาให้แบร็กเก็ตที่มีกลไกล็อคเองอัตโนมัติ (Self-Ligating) สามารถเปิดปิดได้เอง ทำให้ฟันสามารถเคลื่อนตัวได้เองโดยไม่ต้องนัดมาให้ทันตแพทย์เปลี่ยนยากดึงลวดบ่อย ๆ ทำให้ใช้เวลาในการรักษาเร็วกว่าและไม่เจ็บเท่ากับการจัดฟันแบบโลหะ  แบร็กเก็ตแบบดามอนมีทั้งแบบโลหะและแบบเซรามิก ที่คุณสามารถเลือกได้ 

จัดฟันแบบดามอน

จัดฟันแบบใส Invisalign

การจัดฟันแบบใส Invisalign ถือเป็นนวัตกรรมการจัดฟันรูปแบบใหม่ที่มีเครื่องมือจัดฟันที่เปลี่ยนไป โดยจะเป็นที่ครอบฟันพลาสติกใส (Aligners) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเคลื่อนที่ฟันไปยังตำแหน่งที่ต้องการอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ใช้ระยะเวลารักษาเร็วกว่าแบบอื่น ๆ และยังมันเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ใหญ่และวัยทำงานที่ไม่ต้องให้เห็นเหล็กดัดฟันแบบดั้งเดิม และยังสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่าย

จัดฟันแบบใส Invisalign

รีเทนเนอร์ คืออะไร ​?

ในกระบวนการจัดฟันไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตาม หากสิ้นสุดการรักษาตามแผนและฟันเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้แล้ว รีเทนเนอร์ (Retainer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาตำแหน่งของฟันหลังจากการจัดฟันเสร็จสิ้น โดยทั่วไปแล้วทันตแพทย์จะแนะนำให้ใส่รีเทนเนอร์ติดต่อกันทุกวันอย่างน้อย 2 ปี เพื่อป้องกันการเคลื่อนไปยังตำแหน่งเดิมอีกครั้งหากไม่ใส่รีเทนเนอร์ไว้ โดยรีเทนเนอร์มีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน

 1. รีเทนเนอร์แบบฟิกซ์ด์ (Fixed Retainer) เป็นรีเทนเนอร์ที่ให้กันทั่วไปมากที่สุด เป็นลวดโลหะหรือเฟืองพลาสติก
 2. รีเทนเนอร์แบบใส (Clear Retainer) โดยจะทำจากซิลิโคนหรือพลาสติกที่ใสทั้งอัน ทำให้ไม่มีใครสังเกตเห็นรีเทนเนอร์ได้
Retainer จัดฟัน

การเตรียมตัวก่อนการจัดฟัน

ใครที่กำลังจะตัดสินใจเข้ารับการรักษาการจัดฟันไม่ว่าจะประเภทไหนก็ตาม แต่การเตรียมตัวการที่จะฟัดฟันนั้นเหมือนกัน เพื่อช่วยให้กระบวนการจัดฟันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการเตรียมตัวดังต่อไปนี้

 • การตรวจสุขภาพช่องปากให้เรียบร้อย ก่อนที่ทันตแพทย์จะใส่เครื่องมีจะมีการตรวจสุขภาพช่องปากทั้งหมด หากมีฟันผุ หินปูน เหงือกอักเสบ หรืออื่น ๆ จะต้องรักษาให้หายดีก่อน หรือในการทันตกรรมจะเรียกว่า การเคลียร์ช่องปาก
 • การถอนฟัน แน่นอนว่าการจัดฟันสำหรับปัญหาที่ต้องการแก้ไขอาจจะต้องมีการถอนฟันในบางที่ เพื่อให้ฟันสามารถเคลื่อนที่มาให้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมได้ สำหรับใครที่มีฟันคุดจะต้องได้ถอนออกหรือผ่าออกก่อนแน่นอน
 • ตรวจสอบประเภทการจัดฟัน และปัญหาฟันที่เหมาะสบกับการจัดฟัน คนไข้จะต้องปรึกษากับทันตแพทย์เกี่ยวกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขและประเภทการจัดฟันที่ต้องการ เพราะหากเป็นปัญหาที่ซับซ้อนอาจจะไม่สามารถจัดฟันใสได้ หรือบางปัญหาอาจจะต้องมีการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมด้วย
 • ศึกษาวิธีการดูแลระหว่างการจัดฟันให้ดี เพื่อให้กระบวนการรักษาทั้งหมดเป็นไปอย่างราบเรียบตามที่วางแผนไว้ และป้องกันปัญหาฟันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะทำให้ประสิทธิภาพการจัดฟันลดลง

(เรียนรู้เพิ่มเติม: ก่อนจัดฟันควรรู้ เคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน ราคาเท่าไหร่ ทำอะไรบ้าง)

การเตรียมตัวก่อนการ จัดฟัน

ข้อดีของการจัดฟันแต่ละแบบ

ข้อดีของการจัดฟันแบบโลหะ

 • ประสิทธิภาพสูงในการรักษา เพราะสามารถรักษาฟันได้ทุกปัญหาไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก การสบฟันที่ผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เครื่องมือจัดฟัน แบร็กเก็ต และลวดโลหะมีความแข็งแรงและทนทานสูง ไม่แตกหักง่าย
 • สนุกสนานและสร้างแฟชั่นในหมู่วัยรุ่น ในการเลือกเปลี่ยนสียางจัดฟันได้ตามใจคนไข้ทุก ๆ เดือน
 • การจัดฟันแบบโลหะมีราคารักษาที่ถูกกว่าการจัดฟันประเภทอื่น ๆ  

ข้อดีของการจัดฟันเซรามิก

 • ทำให้เห็นเครื่องมือไม่ชัดเจน เน้นความสวยงามในการจัดฟัน ด้วยแบร็กเก็ตเซรามิกมีสีใสหรือสีเดียวกับฟัน ทำให้ไม่เด่นชัดเมื่อยิ้มหรือพูด
 • ประสิทธิภาพสูงในการรักษา สามารถรักษาปัญหาได้ทุกรูปแบบ เช่นเดียวกับการจัดฟันแบบโลหะ

ข้อดีของการจัดฟันแบบดามอน

 • การจัดฟันแบบดามอนใช้ระยะเวลาในการรักษาเร็วกว่าการจัดฟันแบบโลหะและเซรามิก
 • ลดความเจ็บปวดในการจัดฟัน และไม่ต้องเข้าพบทันตแพทย์บ่อย ๆ
 • ไม่ต้องใช้ยางรัดเพื่อดึงฟัน จึงทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
 • เครื่องมือจัดฟันดามอนมีให้เลือกทั้งแบบใสและโลหะ

ข้อดีของการจัดฟันใส Invisalign

 • ประสิทธิภาพในการรักษาที่รวดเร็วว่ามาก โดยใช้เวลา 6- 12 เดือนเท่านั้นขึ้นอยู่กับปัญหาฟันของคนไข้
 • เครื่องมือจัดฟัน Invisalign มีความใสและเนียนไปกับฟัน สังเกตเห็นยาก ทำให้ไม่เป็นจุดเด่นเวลายิ้มหรือพูดคุย
 • สร้างสะดวกสบาย เพราะสามารถถอนเครื่องมือมาทำความสะอาดได้ และไม่สร้างความระคายเคืองต่อเหงือกและริมฝีปาก
ข้อดีของการ จัดฟัน

ข้อเสียของการจัดฟันแต่ละแบบ

ข้อเสียของการจัดฟันแบบโลหะ

 • มองเห็นได้ชัดเจน สำหรับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุเยอะ ๆ อาจจะไม่เหมาะสม เครื่องมือจัดฟันแบร็กเก็ตและลวดโลหะมีลักษณะเด่นชัด ทำให้มองเห็นได้ง่ายเมื่อยิ้มหรือพูด
 • ความไม่สบาย เพราะการใส่แบร็กเก็ตและลวดโลหะอาจทำให้รู้สึกต่อกระพุ้งแก้ม ทำให้เกิดแผลได้ง่ายจากการเสียดสี
 • ใช้เวลานานในการจัดฟันหากเปรียบเทียบกับการจัดฟันแบบดามอน และการจัดฟันใส ซึ่งจะใช้เวลา 2 – 4 ปี ขึ้นอยู่กับปัญหาฟัน

ข้อเสียของการจัดฟันเซรามิก

 • เครื่องมือจัดฟันที่ทำเซรามิกจะมีความเปราะบางกว่า ทำให้แตกหักง่ายหากไม่ระวัง หรือรับประทานของแข็ง ๆ ก็สามารถสร้างความเสียหายได้ง่าย
 • ดูแลรักษายากกว่า ด้วยความที่เป็นเซรามิกสามารถติดสีได้ง่าย จึงไม่ควรรับประทานอาหารเช่น ชา กาแฟ เป็นต้น
 • ราคาแพงกว่าการจัดฟันแบบโลหะ ด้วยความที่เซรามิกมีราคาที่สูงและทำยากทำให้การรักษาแบบนี้แพงกว่า

ข้อเสียของการจัดฟันแบบดามอน

 • การจัดฟันแบบดามอนมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบโลหะและแบบเซรามิก เนื่องจากเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพกว่าระบบที่มีเทคโนโลยีสูง
 • ต้องรักษากับทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการจัดฟันดามอนโดยเฉพาะเท่านั้น

ข้อเสียของการจัดฟันใส Invisalign

 • มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการจัดฟันทุกประเภท (ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละบุคคล)
 • ไม่สามารถรักษาปัญหาฟันใหญ่ ๆ หรือที่มีความซับซ้อนมาก ๆ ได้
 • ต้องมีวินัยในการใส่ หากใส่เครื่องมือ Invisalign ไม่ครบ 22 ชั่วโมงต่อวันอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาไม่เป็นไปตามกำหนด
ข้อเสียของการ จัดฟัน

จัดฟันแล้วรูปหน้าเปลี่ยนจริงหรือไม่ ?

หนึ่งในเหตุผลที่หลาย ๆ คนอยากจัดฟันก็เป็นเพราะได้ยินมาว่าจัดฟันแล้วรูปหน้าจะเปลี่ยน รูปหน้าเรียวขึ้น ดั้งโด่งขึ้น แต่เรื่องนี้จริงหรือไม่ ? ก็ยังมีคนสงสัยอยู่ โดยตามหลักความเป็นจริงแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากหลาย ๆ เหตุผล ดังนี้

 • ถอนฟัน ส่วนใหญ่ในการจัดฟัน การถอนฟันคือสิ่งแรกที่ทุกคนที่จัดต้องจะตองทำ การถอนฟันนั้นจะทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นสำหรับการดึงฟัน ทำให้ใบหน้ามีการเข้ารูปมากขึ้น ดูเรียวเล็กลง
 • จัดฝันผ่าขากรรไกร การจัดตำแหน่งของขากรรไกรเป็นการแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรควบคู่ไปกับการจัดฟันซึ่งทำให้เค้าโครงใบหน้ามีการเปลี่ยนไปด้วย
 • แก้ปัญหารูปแบบของฟัน ในรูปแบบของปัญหาฟันบางประเภท เช่น ฟันเหยิน ฟันห่าง หรือฟันซ้อนกัน ปัญหาเหล่านี้ถูกแก้ไขด้วยการจัดฟัน โดยการจัดฟันจะช่วยให้ใบหน้ามีการเปลี่ยนของรูปทรง ดูกระชับขึ้น
จัดฟันแล้วรูปหน้าเปลี่ยนจริงหรือไม่ ?

ตารางเปรียบเทียบข้อดี/ข้อเสีย ของการจัดฟันแต่ละประเภท

เปรียบเทียบข้อดี/ข้อเสียFast SmileMetal BracesCeramic BracesDamon Bracesจัดฟันใส D Smile
ราคาปานกลางต่ำสูงสูงปานกลาง
การมองเห็นเครื่องมือเห็นเห็นมองเห็นน้อยเห็นมองไม่เห็น
ความระคายเคืองมากมากมากปานกลางน้อย
ถอนออกได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้
ระยะเวลา18-24 /ด24-36/ด24-36/ด24/ด6-24/ด
ทำความสะอาดยากยากยากปานกลางง่าย
สียางจัดฟันมีมีมีไม่มีไม่มี
การนัดหมายเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งตามตกลง

ระยะเวลาในการจัดฟันแต่ละประเภท

สำหรับระยะเวลาในการจัดฟันเป็นคำถามที่หลาย ๆ คนอยากรู้มาก โดยการจัดฟันแต่ละประเภทจะใช้เวลาในการทำให้ฟันเคลื่อนที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่เหมือนกัน โดยการจัดฟันแต่ละแบบจะใช้ระยะเวลาโดยประมาณดังต่อไปนี้

 1. การจัดฟันแบบโลหะ ใช้เวลาในการจัดฟัน 2-4 ปี (ขึ้นอยู่กับปัญหาฟัน)
 2. การจัดฟันแบบเซรามิก ใช้เวลาในการจัดเท่ากับแบบโลหะ 2-4 ปี (ขึ้นอยู่กับปัญหาฟัน) 
 3. การจัดฟันแบบดามอน ใช้เวลา 1-2 ปี  (ขึ้นอยู่กับปัญหาฟัน)
 4. การจัดฟันแบบใส Invisalign ใช้เวลา 6-24 เดือน (ขึ้นอยู่กับปัญหาฟัน)
ระยะเวลาในการจัดฟันแต่ละประเภท

การจัดฟันเหมาะกับคนไข้อายุเท่าไหร่

ในการจัดฟันสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกช่วงวัย แต่ช่วงวัยที่ดีที่สุดในการจัดฟันเพื่อให้ฟันเข้ามาอยู่ในตำแหน่งได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือช่วงที่ฟันแท้ขึ้นครบทุกซี่นั้นคือ ช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น (อายุ 7-18 ปี)  ในวัยนี้ขากรรไกรยังไม่มีความแข็งแรงเท่ากับผู้ใหญ่ ทำให้การเคลื่อนที่ของฟันนั้นง่ายกว่า สามารถแก้ไขปัญหาการสบฟัน การเรียงตัวของฟัน และการเจริญเติบโตของขากรรไกรได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

อย่างไรก็ตามถึงว่าคุณจะอายุเกิน 20 ปีหรือจะอายุ 40 ปี ก็สามารถจัดฟันได้ แต่อาจจะใช้เวลาที่มากกว่าคนที่มีอายุน้อยเท่านั้น และสำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันที่ซับซ้อน การจัดฟันอาจต้องทำร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรหรือการรักษาอื่น ๆ ร่วมด้วย

การจัดฟันเหมาะกับคนไข้อายุเท่าไหร่

การจัดฟันต้องถอนฟันหรือไม่ ?

ส่วนใหญ่แล้วในการจัดฟันมักจะมีการถอนฟันไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการจัดฟัน และการเคลื่อนที่ให้เข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดได้เร็วขึ้น สำหรับการถอนฟันในการจัดฟันนั้น จะช่วยให้ลดความแออัดของฟัน ช่วยสร้างพื้นที่สำหรับการเคลื่อนที่ของฟันและการเรียงตัวของฟันให้เป็นระเบียบ และมีพื้นที่ในขากรรไกรให้ 

ก่อนที่จะถอนฟันนั้นทันตแพทย์จะวินิจฉัยและการประเมินก่อนว่าควรจะถอนฟันกี่ซี่ หรือบางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องถอนฟันก็มี แต่ฟันหลัก ๆ ที่ทันตแพทย์จะถอนคือฟันคุด ซึ่งเป็นฟันที่ไม่มีประโยชน์และอาจจะสร้างความเสียหายต่อกระบวนการจัดฟันในอนาคตได้

การจัดฟันต้องถอนฟันหรือไม่ ?

การดูแลฟันและช่องปากระหว่างจัดฟัน

เพื่อให้การจัดฟันเป็นไปตามแผนที่กำหนด และไม่เกิดปัญหาใด ๆ ในระหว่างการจัดฟัน การดูแลรักษาทำความสะอาดฟันให้ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากมาก เพื่อให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากอื่น ๆ ที่จะทำให้ระยะเวลาในการจัดฟันถูกขยายออกไป

 • แปรงฟันอย่างถูกวิธี และใช้แปรงฟันสำหรับการจัดฟัน ใช้แปรงสีฟันที่มีขนนุ่มและแปรงฟันให้ทั่วถึง รวมถึงบริเวณรอบๆ แบร็กเก็ตและลวดจัดฟัน
 • ใช้ไหมขัดฟัน แบบพิเศษสำหรับผู้ที่มีการจัดฟัน เพื่อขจัดคราบพลัคและเศษอาหารที่ติดอยู่ระหว่างฟันและลวดจัดฟัน และตามเครื่องมือจัดฟันเพื่อไม่ให้เศษอาหารไปสร้างแบคทีเรียกัดกินฟัน
 • การรักษาความสะอาดของอุปกรณ์จัดฟัน ไม่ว่าคุณจะจัดฟันโลหะ ดามอน หรือจัดฟันใส ก็ควรจะทำความสะอาดเครื่องเป็นประจำตามที่ทันตแพทย์แนะนำ
 • เข้าพบทันตแพทย์ตามที่นัดหมายอย่างตรงต่อเวลา โดยเฉพาะการจัดฟันเหล็กจะต้องเข้าไปปรับเครื่องมือและเปลี่ยนยากเป็นประจำ หากผิดนัดอาจจะทำให้การรักษานานยิ่งขึ้น
 • การหลีกเลี่ยงอาหารที่จะทำให้เครื่องมือการจัดฟันเสียหาย เช่น การหลีกเลี่ยงอาหารแข็งและเหนียว เพราะอาจทำให้แบร็กเก็ตหรือลวดจัดฟันเสียหายได้ง่ายมาก ๆ
การดูแลฟันและช่องปากระหว่างจัดฟัน

อาหารที่ไม่ค่อยรับประทานในการจัดฟัน

การจัดฟันที่ต้องใส่เครื่องมือจัดฟันอยู่ตลอดเวลา ทำให้การดูแลรักษาฟันเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจ รวมถึงอาหารการกินการเลือกอาหารที่เหมาะสมสามารถช่วยป้องกันการเสียหายของเครื่องมือจัดฟันและลดความเสี่ยงของฟันผุหรือเหงือกอักเสบ ซึ่งจะทำให้การรักษาเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังต่อไปนี้

 1. อาหารแข็งและกรอบ เช่น ถั่ว น้ำแข็ง ป๊อปคอร์น ขนมปังกรอบ บิสกิตแข็ง หรือแครอทดิบและผักผลไม้ที่แข็งอื่น ๆ
 2. อาหารเหนียวและหนืด เช่น ขนมหวานเหนียว ทอฟฟี่ กัมมี่ ลูกอมเหนียว เนื้อสัตว์ที่เหนียว 
 3. อาหารที่เคี้ยวยาก เช่น ผลไม้แห้ง , เนื้อเค็มหรือเนื้อแห้ง 
 4. อาหารที่มีน้ำตาลสูง เครื่องดื่มที่มีความหวาน
อาหารที่ไม่ค่อยรับประทานในการจัดฟัน

จัดฟันที่ไหนดี ?

สำหรับการจัดฟันไม่ว่าจะเป็น การจัดฟันแบบโลหะ จัดฟันเซรามิก จัดฟันแบบดามอน และจัดฟันใส Invisalign ให้การรักษาประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถเข้ามาที่ Dio Dental Clinic ให้บริการจัดฟันทุกประเภทด้วยทันตแพทย์จัดฟันมืออาชีพและมีประสบการณ์สูง สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเพื่อให้รอยยิ้มของคนไข้สวยงามและมั่นใจมากขึ้น สามารถเข้ามาปรึกษาและสอบถามราคาได้ที่หน้าเว็บไซต์หรือที่หน้าคลินิกได้เลย

ทำไมต้องจัดฟันสองรอบ ?

หลายๆ คนอาจจะมีข้อสงสัยว่าถ้าหากเราจัดฟันไปแล้วจะสามารถจัดฟันอีกรอบหรือรอบที่สองได้อีกหรือไม่ คำตอบก็คือว่าได้ เพราะว่าในบางกรณีก็จะมีความจำเป็นที่ต้องจัดฟันสองรอบ แต่ส่วนใหญ่แล้วเหตุผลที่จัดฟันสองรอบก็เป็นเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้จากรอบแรกไม่เป็นที่พึงพอใจ หรือฟันล้มจากการไม่ใส่รีเทนเนอร์

แต่การจัดฟันรอบที่สองนั้นจะไม่ได้มีความแตกต่างจากการจัดฟันรอบแรกมากซักเท่าไหร่

(อ่านเพิ่มเติม: ทำไมต้องจัดฟันรอบสอง จัดนานไหม ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่)

จัดฟันราคาเท่าไหร่ ?

จัดฟันเหล็กจัดฟันเซรามิกจัดฟันดามอนจัดฟัน Fast Smile
ค่าใช้จ่ายจัดฟันxxxxxxxxxxxx

รีวิวการจัดฟัน

คำถามที่พบบ่อย FAQ

จัดฟันต้องเคลียร์ช่องปากหรือไม่ ?

ต้องเคลียร์ช่องปากก่อนที่จะจัดฟันอย่างแน่นอน เพื่อให้ระหว่างการจัดฟันไม่เกิดปัญหา จะต้องทำการรักษาฟันที่มีปัญหาเช่น อุดฟันผุ ขูดหินปูน รักษารากฟัน ถอนฟันคุด ถอนฟันซี่อื่น ๆ เป็นต้น

จัดฟันครั้งแรกต้องทำอย่างไรบ้าง ?

สามารถเข้ามาสอบถามที่ Dio Dental Clinic เพื่อการตรวจและประเมินเบื้องต้น เลือกประเภทการจัดฟันที่ต้องการ วางแผนการรักษา ตามที่ทันตแพทย์แนะนำ

จัดฟันเจ็บหรือไม่ ปวดนานกี่วัน ?

การจัดฟันจะสร้างความเจ็บปวดในช่วงแรก ๆ ในการใส่เครื่องมือ ซึ่งอาจจะใช้เวลาปรับตัว 5-7 วัน และช่วงปรับเครื่องมือหรือใส่ยางรัดเท่านั้น

อายุเยอะสามารถจัดฟันได้หรือไม่ ?

สามารถจัดฟันได้อย่างแน่นอน การจัดฟันนั้นเป็นการรักษาฟันที่ไม่จำกัดอายุ แต่หากจัดฟันตั้งแต่อายุยังน้อยจะทำให้การจัดฟันเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า

จัดฟันแบบไหนดีที่สุด ?

จริง ๆ แล้วการจัดฟันไม่ว่าประเภทไหนก็มีความสามารถจัดฟันให้เรียงสวยได้เหมือนกันทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทันตแพทย์จะแนะนำการจัดฟันประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้กับคนไข้อยู่แล้ว

จัดฟันแล้วหน้าเรียวจริงมั้ย ?

การจัดฟันมีส่วนช่วยให้หน้าเรียวได้จริง แต่ก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะเรียวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขึ้นอยู่กับปัญหาฟัน และการเคลื่อนที่ของฟันว่ามีผลต่อกรามหรือกระดูกขากรรไกรหรือไม่

สรุป

การเลือกการจัดฟันเป็นกระบวนการรักษาปรับปรุงฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ให้ฟันเรียงตัวสวยเพื่อช่วยให้คนไข้มั่นใจในรอยยิ้ม ในการจัดฟันนั้นมีอยู่หลายรูปแบบที่จะช่วยรักษาปัญหาฟันซ้อน ฟันเก ฟันห่าง ฟันสบ และอื่น ๆ ที่เราได้บอกไปได้ทั้งหมด การปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันจะช่วยให้คุณได้ข้อมูลและคำแนะนำที่เหมาะสมกับสภาพฟันและความต้องการของคุณมากที่สุด สามารถเข้ามาปรึกษากับทันตแพทย์จัดฟันมืออาชีพได้ที่ Dio Dental Clinic

แชร์ผ่าน Facebook
แชร์ผ่าน Twitter
แชร์ผ่าน LinKedin