จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร
แก้ไข้ปัญหาฟันที่ซับซ้อน ปรับโครงหน้าให้สวยขึ้น

Orthognatic Surgery
ประเมินค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการจัดฟันผ่าตัดขากรรไกร เบื้องต้น ฟรี!

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร (Orthognatic Surgery) ช่วยแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและจัดแนวขากรรไกรและฟันใหม่เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงาน การแก้ไขเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงรูปลักษณ์ใบหน้าของคนไข้ได้อีกด้วย การผ่าตัดขากรรไกรอาจเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขากรรไกรที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียว ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะต้องจัดฟันก่อนการผ่าตัดและระหว่างพักฟื้นหลังการผ่าตัดจนกว่าการรักษาและการจัดแนวฟันจะเสร็จสมบูรณ์ ทันตแพทย์จัดฟันของคุณสามารถทำงานร่วมกับศัลยแพทย์ช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า  เพื่อกำหนดแผนการรักษาของคุณได้

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร คืออะไร

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร คือ การผ่าตัดจัดฟันเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งขากรรไกรล่าง ขากรรไกรล่าง หรือคาง ถือเป็นการรักษาสำหรับคนไข้ที่มีสภาพฟันและใบหน้าที่รุนแรงเกินไปสำหรับการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียว เช่น การเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติอย่างรุนแรง การสบฟันไม่ได้ คางยื่นหรือยาวเกินไป และอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่สามารถบดหรือเคี้ยวอาหารได้อย่างเต็มที่ บางคนอาจจะไม่สามารถพูดหรือออกเสียงได้อย่างชัดเจน

แนวทางการรักษาด้วยการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกรจะมีการทำงานร่วมกันระหว่างทันตแพทย์จัดฟันและศัลยแพทย์ใบหน้าขากรรไกรมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนและดำเนินการตามแผนการรักษาที่ครอบคลุมพร้อมผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้สำเร็จ การผ่าตัดขากรรไกรเพื่อรักษาความคลาดเคลื่อนของขากรรไกรและการสบผิดปกติของขากรรไกร โดนระยะเวลาในการรักษาจะนานกว่าการจัดฟันแบบทั่วไป และมีค่าใช้จ่ายที่สูงอีกด้วย

วิธีการรักษาด้วยการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร

ในกรณีส่วนใหญ่ ทันตแพทย์จัดฟันจะใส่เหล็กจัดฟันบนฟันของคุณก่อนการผ่าตัด โดยทั่วไปการจัดฟันจะใช้เวลา 12 ถึง 18 เดือนก่อนการผ่าตัดเพื่อปรับระดับและจัดแนวฟันของคุณเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผ่าตัด สำหรับขั้นตอนของการ การจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร จะมีความละเอียดในการวางแผนเพื่อให้การรักษาประสบความสำเร็จ

ทันตแพทย์จัดฟันและศัลยแพทย์ช่องปากและขากรรไกรจะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแผนการรักษาของคุณ โดยใช้การเอ็กซเรย์ รูปภาพ และแบบจำลองฟันของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการผ่าตัดขากรรไกรของคุณ ในบางครั้ง ความแตกต่างในการเรียงตัวของฟันจะต้องได้รับการปรับรูปฟันใหม่ การครอบฟันด้วยครอบฟัน หรือทั้งสองอย่างเพื่อการแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์ ในการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร สามารถทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. การจัดฟันก่อนการผ่าตัดขากรรไกร

2. การผ่าตัดขากรรไกรก่อนและจัดฟันหลังผ่าตัด

ขั้นแรกจะจัดฟันให้ตรงเพื่อให้อยู่ในแนวที่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ทำให้ฟันเข้าที่ทั้งหมดหรืออาจจะมีการสบฟันที่ผิดปกติมากขึ้นแต่นี่เป็นเพียงการจัดฟันชั่วคราวเท่านั้น ก่อนการผ่าตัดขากรรไกร ทันตแพทย์จะพิมพ์ปากของคุณอีกครั้งเมื่อคุณพร้อมสำหรับการผ่าตัด การจำลองการผ่าตัดด้วยแบบจำลองทันตกรรมและการสร้างฟันยางเพื่อใช้ในห้องผ่าตัด

ถือเป็นข้อดีของการใส่เหล็กจัดฟันก่อนที่ทันตแพทย์จะประเมินรูปทรงของใบหน้า และฟันของผู้ป่วยจะเข้าที่ได้ง่ายขึ้นและมีการวางแผนการผ่าตัดอย่างเหมาะสม หลังจากการผ่าตัดส่วนใหญ่ ตำแหน่งฟันจะกลับมาเข้าที่อยากแน่นอน อย่างไรก็ตามผู้ป่วยจะได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 2 ปี ก่อนที่จะทำการผ่าตัด

วิธีนี้สามารถย่นระยะเวลาในการจัดฟันก่อนผ่าตัดได้ 6-12 เดือน และยังช่วยหลีกเลี่ยงระยะเวลาในการจัดฟันก่อนผ่าตัดเมื่อการกัดดูผิดปกติมาก ทันตแพทย์จะพิมพ์ปากของคุณเมื่อคุณพร้อมสำหรับการผ่าตัด หลังจากจำลองการผ่าตัดด้วยแบบจำลองทางทันตกรรมและทำฟันยางเพื่อใช้ในห้องผ่าตัดแล้ว ผู้ป่วยจะเข้าสู่กระบวนการจัดฟันเพื่อจัดแนวฟันในขณะที่ฟื้นตัว และการกัดให้สมบูรณ์กว่านี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งปี แต่ต้องพิจารณาเป็นรายกรณี ว่าจะสามารถทำวิธีนี้ได้หรือไม่ โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้ประเมินอีกครั้ง

ขั้นตอนการ จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร

ขั้นตอนที่ 1 ​การวางแผนการรักษา

ขั้นตอนที่ 1 ​การวางแผนการรักษา

การวางแผนการรักษา รวมถึงการบันทึกและการถ่ายภาพรังสี ประเมินร่วมกันโดยทันตแพทย์จัดฟันและศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล การตัดสินใจจะเกี่ยวข้องกับวิธีจัดฟันให้ดีที่สุดและการผ่าตัดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดฟันก่อนการผ่าตัด

ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันก่อนการผ่าตัดโดยมีเป้าหมายในการจัดฟันเพื่อช่วยให้กระดูกขากรรไกรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งอาจใช้เวลา 9-18 เดือน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพของคนไข้ อายุ ความร่วมมือ และการปฏิบัติตามในระยะนี้ โดยทั่วไปจะพบคนไข้ทุก ๆ 4-6 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 3 ศัลยกรรมขากรรไกร

ขั้นตอนที่ 3  ศัลยกรรมขากรรไกร

การผ่าตัดจะได้รับการวางแผนและดำเนินการเมื่อขั้นตอนก่อนการผ่าตัดทันตกรรมจัดฟันเสร็จสิ้น โดยทันตแพทย์จะอธิบายวิธีการรักษาในการผ่าตัดให้กับคนไข้แต่ละคนอย่างละเอียดอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4 การจัดฟันหลังการผ่าตัด

ขั้นตอนที่ 4 การจัดฟันหลังการผ่าตัด

การจัดฟันจะดำเนินต่อไปหลังการผ่าตัดเพื่อให้ได้การจัดตำแหน่งฟันขั้นสุดท้ายและช่วยให้ฟันอยู่ในตำแหน่งใหม่ที่เหมาะ และเป็นการเก็บรายละเอียดตำแหน่งฟันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การจัดฟันรวมกับการผ่าตัดขากรรไกรอาจช่วยในเรื่องใดบ้าง ?

สำหรับจัดฟันรวมกับการผ่าตัดขากรรไกรอาจช่วยในเรื่อง ทำให้การกัดและการเคี้ยวง่ายขึ้น และปรับปรุงการเคี้ยวโดยรวม แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกลืนหรือการพูด ลดการสึกหรอและการสลายของฟันที่มากเกินไป ปัญหาการกัดพอดีหรือปัญหาการปิดกราม เช่น เมื่อฟันกรามสัมผัสกันแต่ฟันหน้าไม่สัมผัสกัน (การสบฟันแบบเปิด) แก้ไขความไม่สมดุลของใบหน้า (ความไม่สมดุล) เช่น คางเล็ก ฟันกราม ฟันกราม และฟันกราม

โดยการรักษาแบบนี้ยังสามารถปรับปรุงความสามารถของริมฝีปากให้ปิดสนิทได้สบาย บรรเทาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร (TMJ) และปัญหาขากรรไกรอื่น ๆ รวมถึงการซ่อมแซมอาการบาดเจ็บที่ใบหน้าหรือความพิการแต่กำเนิด ช่วยบรรเทาอาการหยุดหายใจขณะหลังจากการอุดกั้น

ประโยชน์ของการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร คือ การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน โดยสามารถปรับปรุงรูปลักษณ์ใบหน้า กราม และฟัน ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และรักษาการทำงานของการเคี้ยวของผู้ป่วยได้อย่างมีนัยสำคัญส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไข้ วิธีการนี้จะใช้กับคนไข้ที่ไม่สามารถจัดฟันได้เพียงอย่างเดียวในการแก้ไขปัญหา ซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ที่ใช้วิธีจัดฟันผ่าตัดขากรรไกรมักจะเป็นผู้ที่มีปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบน ฟันสบลึก และอื่น ๆ ทันตแพทย์จะเป็นผู้ประเมิน

ในการผ่าตัดรวมกับจัดฟันสมัยใหม่ของ Dio Dental อาศัยความร่วมมือระหว่างศัลยแพทย์และทันตแพทย์จัดฟันในทุกขั้นตอนของการรักษา ตั้งแต่การวางแผนก่อนการผ่าตัดไปจนถึงการสรุปผลการสบฟัน การวางแผนคอมพิวเตอร์เสมือนส่งเสริมการวิเคราะห์ความผิดปกติของใบหน้าและการวางแผนก่อนการผ่าตัดที่แม่นยำยิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการรักษาออกมาปลอดภัยที่ดี

ข้อดี–ข้อเสีย ของการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร

ข้อดี

ข้อเสีย

  • การจัดฟันผ่าตัดแก้ไขขากรรไกร หรือ จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร จะทำให้ฟันและขากรรไกรของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ดี มีความสมดุลและทำงานได้ดียิ่งขึ้น ผลที่ได้คือช่วยปรับปรุงการทำงานขั้นพื้นฐานในแต่ละวัน เช่น การเคี้ยว การพูด และการหายใจ
  • การผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรสามารถรักษาอาการปวดกรามเรื้อรังหรือข้อต่อขากรรไกร (TMJ) อาการปวดศีรษะ การกัดเปิด (ช่องว่างระหว่างฟันบนและฟันล่างเมื่อปิดปาก) การบาดเจ็บที่ใบหน้าหรือความพิการแต่กำเนิด คางถอย กรามที่ยื่นออกมา และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ 
  • รักษาฟันที่สบลึก คางยืน ฟันเรียงตัวของฟันที่มีความผิดปกติมากเกินไป ทำให้การจัดฟันทั่วไปไม่สามารถรักษาได้ทั้งหมด
  • การผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรมีค่าใช้จ่ายทั้งด้านเวลาและเงิน
  • คุณจะต้องใส่เหล็กจัดฟันเพื่อขยับฟันของคุณไปยังตำแหน่งใหม่ก่อนการผ่าตัดช่องปาก และอาจมีช่วงหนึ่งที่การกัดของคุณดูเหมือนจะแย่ลงแทนที่จะดีขึ้น
  • หลังการผ่าตัดแก้ไขขากรรไกร คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เช่น การรับประทานอาหารที่ปรับเปลี่ยน งดผลิตภัณฑ์ยาสูบ และหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ต้องใช้กำลังมาก
  • หลังการผ่าตัดจะรู้สึกไม่สบายซึ่งควบคุมได้ง่ายด้วยยา
  • คุณจะต้องพักฟื้นที่บ้านเป็นเวลาหนึ่งถึงสามสัปดาห์หลังการผ่าตัด ก่อนที่จะกลับไปทำงาน
ประโยชน์ของการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร

สรุป

การผ่าตัดจัดฟันต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างศัลยแพทย์และทันตแพทย์จัดฟันในทุกขั้นตอนของการรักษา ตั้งแต่การวางแผนก่อนการผ่าตัดไปจนถึงการสรุปผลการสบฟัน การวางแผนคอมพิวเตอร์เสมือนส่งเสริมการวิเคราะห์ความผิดปกติของใบหน้าและการวางแผนก่อนการผ่าตัดที่แม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นความช่วยเหลืออันล้ำค่าในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยอย่างครอบคลุม ทำให้คนไข้ที่ต้องจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกรจะต้องเลือกทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และคลินิกทันตกรรมที่เชื่อถือได้อย่าง  Dio Dental ให้บริการทางทันตกรรมครบวงจรรวมทีมทันตแพทย์ทุกสาขาวิชา เพื่อให้คนไข้สามารถเข้ามารับการรักษาที่ดีที่สุด