ความรู้ทันตกรรม

ปัญหาฟันซ้อน ฟันเก รักษาอย่างไร ?

02

ต.ค.

ฟันซ้อนฟันเก แก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Table of Contents

ฟันซ้อน ฟันเก คืออะไร

ปัญหาฟันซ้อนหรือฟันเก เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อฟันที่อยู่ในชั้นล่างซ้อนทับฟันที่อยู่ในชั้นบน เรียกว่าฟันซ้อนชั้นหรือฟันเก ปัญหานี้สามารถทำให้เกิดอาการปวดและเสื่อมสภาพฟันได้ และอาจต้องการการรักษาเพื่อแก้ไขการรักษา

ปัญหาฟันซ้อนอาจเกี่ยวข้องกับการนำออกฟันเก การรักษาทางทันตกรรมเพื่อปรับแต่งการเรียงตัวของฟัน หรือการทำการผ่าตัดฟันตามความจำเป็น

การรักษาจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาและคำแนะนำของทันตแพทย์การปรึกษาและติดตามการรักษาที่แนะนำเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาสุขภาพช่องปากและฟันให้ดีที่สุด

ฟันซ้อนเกิดจากอะไร

ฟันซ้อนหรือฟันเกเกิดขึ้นเมื่อฟันที่อยู่ในชั้นล่างซ้อนทับฟันที่อยู่ในชั้นบน สาเหตุที่ฟันซ้อนเกิดขึ้นสามารถมีหลายปัจจัยได้ ดังนี้

การเรียงฟันผิดตำแหน่ง

ฟันซ้อนเกิดได้เมื่อฟันด้านบนและด้านล่างไม่เรียงตามตำแหน่งที่ถูกต้อง หรือฟันด้านบนมีความเคลื่อนไหวและอยู่ในตำแหน่งที่ล้ำหน้าฟันด้านล่าง ซึ่งทำให้ฟันซ้อนกัน

ขนาดฟันและขนาดของหลุมฟัน

ฟันขนาดใหญ่มักจะซ้อนฟันขนาดเล็กขึ้นเนื่องจากไม่มีพื้นที่เพียงพอในช่องปาก

ความผิดปกติในการเจริญเติบโต

บางครั้งการเจริญเติบโตของฟันอาจไม่ปกติ ทำให้เกิดฟันซ้อนหรือเก.

พันธุกรรม

ความสามารถในการเรียงฟันและการเจริญเติบโตของฟันมีผลจากพันธุกรรมที่สามารถส่งผ่านมาจากครอบครัว

การสูบนิโคตินและนิวซีน

 การใช้นิโคตินและนิวซีนในวัยเด็กอาจทำให้ฟันเจริญผิดปกติและเป็นสาเหตุของปัญหาฟันซ้อน

การรักษาฟันซ้อน ฟันเก

ปัญหาฟันซ้อนหรือฟันเกคือสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อฟันในชั้นบนซ้อนลงมาบนฟันในชั้นล่างในช่องปาก ซึ่งสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การเรียงฟันผิดตำแหน่ง, ขนาดฟันที่ไม่สอดคล้องกัน, ความผิดปกติในการเจริญเติบโตของฟัน, หรือปัจจัยพันธุกรรม

ปัญหานี้อาจทำให้เกิดอาการปวด, เสื่อมสภาพของฟัน, หรือสร้างปัญหาสุขภาพช่องปากอื่น ๆ ได้ การรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาและสภาพทางทันตกรรมของผู้ป่วย 

ทันตแพทย์สามารถแนะนำการนำออกฟันเก, การรักษาทางทันตกรรม, หรือการผ่าตัดฟันเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้กับแต่ละราย ควรปรึกษาและติดตามคำแนะนำของทันตแพทย์เพื่อรักษาสุขภาพช่องปากให้ดีและป้องกันปัญหาในอนาคต

ทันตแพทย์จะแนะนำทางเลือกในการแก้ไขฟันให้มีความเหมาะสมกับฟันของคนไข้ในแต่ละกรณี โดยวิธีการแก้ไขนั้นมีทั้งหมด ดังนี้

การจัดฟันเหล็ก (Metal Braces)

จัดฟันเหล็ก หรือการใส่เบรกเก็ต (Metal Braces) เป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่ใช้เพื่อปรับแต่งการเรียงฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและสมบูรณ์ภายในช่องปาก รูปแบบของเบรกเก็ตสามารถแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ป่วยและความรุนแรงของปัญหาทางทันตกรรม 

การจัดฟันช่วยในการแก้ไขปัญหาฟันซ้อนหรือฟันเก โดยเฉพาะในกรณีที่ฟันด้านบนและด้านล่างไม่เรียงตรงกัน การรักษาด้วยเบรกเก็ตจะใช้เวลาตลอดระยะเวลาที่กำหนดโดยทันตแพทย์ และควรดูแลสุขภาพช่องปากและเวรกาศเบรกเก็ตอย่างสม่ำเสมอ 

หลังจากเสร็จสิ้นการรักษาด้วยเบรกเก็ต ควรใส่เพลตเพื่อรักษาตำแหน่งฟันและป้องกันการกลับมาเรียงไม่ถูกต้องอีกครั้ง เราควรปรึกษากับทันตแพทย์เพื่อให้ได้ข้อมูลและแผนการรักษาที่เหมาะกับสถานะของฟันและความต้องการของเราเอง

จัดฟันใส (Invisalign)

การรักษาปัญหาฟันซ้อนหรือฟันเกด้วยวิธีการ จัดฟันใส (Invisalign) เป็นทางเลือกที่มีความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสวยงามและสะดวกสบายมากกว่าการใส่เบรกเก็ตทั่วไป โดย Invisalign ใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีทันตกรรมที่สร้างเฟรมใสที่ทำจากพลาสติกอัลไลกี้ที่เห็นยากเมื่อสวมใส่ 

ผู้รับการรักษาจะได้รับเฟรมที่ปรับแต่งให้เหมาะกับสถานะฟันและจะต้องเปลี่ยนเฟรมทุกสองสัปดาห์เพื่อปรับปรุงการเรียงฟัน ข้อดีของ Invisalign รวมถึงความสะดวกในการใส่และถอด มอบความเป็นส่วนตัว และไม่มีขั้นตอนการรักษาที่เป็นครั้งคราวเหมือนการเรียงใส่สายเบรกเก็ต อย่างไรก็ตาม, 

การใช้ Invisalign อาจไม่เหมาะกับทุกกรณี และควรปรึกษากับทันตแพทย์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการรักษาและความต้องการของฟันของคุณ

วีเนียร์-แก้ไขปัญหาฟันซ้อนฟันเก

วีเนียร์ (Veneers)

การทำ วีเนียร์ (Veneers) เป็นวิธีการรักษาปัญหาฟันซ้อนหรือฟันเกนอกฟันที่ให้ผลลัพธ์ที่มีความสวยงามและดูเรียบร้อย วีเนียร์เป็นฟันปลอมที่ทำจากเซรามิกหรือวัสดุบางประเภท ที่ติดตั้งบนพื้นฟันเดิมเพื่อปรับปรุงรูปร่าง สีของฟัน หรือขนาดของฟัน

โดยวีเนียร์สามารถทำให้ฟันดูสวยงาม และป้องกันปัญหาการเคลื่อนที่ของฟันซ้อนหรือฟันเกอีกด้วย การรักษาด้วยวีเนียร์มักมีขั้นตอนการรักษาที่รวดเร็วและเล็กน้อย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเสียฟันเดิมออก

อย่างไรก็ตาม วีเนียร์ค่อนข้างที่จะไม่เหมาะสำหรับทุกกรณีของปัญหาฟันซ้อนหรือฟันเก และควรปรึกษากับทันตแพทย์เพื่อให้ได้คำแนะนำและแผนการรักษาที่เหมาะสมตามสถานะของฟันและความต้องการของผู้ป่วย

การถอนฟันร่วมกับการผ่าตัด

การรักษาปัญหาฟันซ้อนหรือฟันเกที่ซับซ้อนอาจจำเป็นต้องรวมการถอนฟันร่วมกับการผ่าตัดในบางกรณี โดยเฉพาะเมื่อฟันเกหรือฟันที่ต้องการรักษาอยู่ในตำแหน่งที่ซับซ้อนหรือมีปัญหาเป็นอย่างมาก

การถอนฟันอาจเป็นการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการรักษาผ่าตัดหรือการจัดฟันในภายหลัง ในกรณีที่ฟันซ้อนหรือเกอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถปรับแต่งหรือรักษาได้โดยใช้วิธีการอื่น การผ่าตัดอาจจะต้องทำเพื่อเอาออกหรือปรับแต่งตำแหน่งของฟันให้เหมาะสม

การรักษาด้วยการถอนฟันร่วมกับการผ่าตัดอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องทำโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาทันตกรรมและการผ่าตัด

ผู้ป่วยควรปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทันตแพทย์เพื่อเข้าใจกระบวนการรักษาและคาดหวังผลลัพธ์ที่ได้จากการรักษานี้ให้ดีที่สุด

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดฟัน

ข้อดีของการรักษาฟันซ้อน ฟันเก

การรักษาปัญหาฟันซ้อนหรือฟันเกมีผลดีต่อสุขภาพช่องปากในหลายด้าน ดังนี้

  • การรักษาฟันซ้อนหรือฟันเกช่วยปรับปรุงการเรียงฟันและการกัดของฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ทำให้การกัดและการย่อยอาหารเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถทำงานได้ดีขึ้น
  • การรักษาฟันซ้อนหรือฟันเกช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเช่นการฟันผุ, การบาดเจ็บเนื่องจากการกัดผิด, หรือการสบฟัน
  • การรักษาฟันซ้อนหรือฟันเกทำให้ฟันเรียงตรงกันมากขึ้น ทำให้ง่ายต่อการล้างฟันและดูแลความสะอาดของฟันให้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลในการป้องกันการเกิดภาวะหินปูนและโรคเหงือก
  • การรักษาฟันซ้อนหรือฟันเกสามารถทำให้ฟันดูสวยงามและเรียบร้อยมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลในการเพิ่มความรู้สึกกับความรู้สวยงามและรูปร่างของฟัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปัญหาฟันซ้อน

ฟันซ้อนคืออะไร?

ฟันซ้อนคือสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อฟันในชั้นบนซ้อนลงมาบนฟันในชั้นล่างในช่องปาก

ฟันเกคืออะไร?

ฟันเกคือสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อฟันขนาดใหญ่ซ้อนทับฟันขนาดเล็กขึ้นหรือมีปัญหาในการรูดฟันเข้าสัดส่วนที่ถูกต้อง

สาเหตุที่ทำให้เกิดฟันซ้อนและฟันเกคืออะไร?

สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาฟันซ้อนและฟันเกอาจเป็นการเรียงฟันผิดตำแหน่ง, ขนาดฟันที่ไม่สอดคล้องกัน, ความผิดปกติในการเจริญเติบโตของฟัน, หรือปัจจัยพันธุกรรม

การรักษาฟันซ้อนและฟันเกมีวิธีการอะไรบ้าง?

การรักษาฟันซ้อนและฟันเกอาจรวมถึงการใช้เบรกเก็ต, การใส่วีเนียร์, การผ่าตัดฟัน, หรือการนำออกฟันเกตามความเหมาะสมของปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย

ฟันซ้อนและฟันเกสามารถทำให้ฟันดูสวยงามได้หรือไม่?

การรักษาฟันซ้อนและฟันเกสามารถทำให้ฟันดูสวยงามและเรียบร้อยมากขึ้น โดยปรับปรุงการเรียงฟันและรูปร่างของฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

มีการดูแลฟันหลังรักษาฟันซ้อนและฟันเกอย่างไร?

หลังรักษาฟันซ้อนและฟันเก, ควรดูแลฟันอย่างดีโดยการทำความสะอาดฟันอย่างสม่ำเสมอ, การติดตามการรักษาที่ทันตแพทย์แนะนำ, และอาจจะต้องใส่เพลตเพื่อรักษาตำแหน่งฟันให้คงทนและสวยงามในอนาคต

สรุป

การแก้ไขปัญหาฟันซ้อนเป็นกระบวนการที่ต้องได้รับคำแนะนำและรักษาโดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาทันตกรรมและการจัดฟัน ควรปรึกษาและติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเหมาะสมและป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต

หากคุณมีปัญหาฟันซ้อนหรือฟันเกหรือสนใจในการรักษา คลินิกทันตกรรม ดิโอ้ เดนทัล เราให้คำปรึกษาจากทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาทันตกรรมและการจัดฟันเพื่อการวินิจฉัยและแนะนำการรักษาที่เหมาะสม

แชร์ผ่าน Facebook
แชร์ผ่าน Twitter
แชร์ผ่าน LinKedin
นัดเพื่อปรึกษาทันตแพทย์
บทความล่าสุด
Follow Us