ภาคตะวันออก

ติดต่อเรา CONTACT กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก… Continue reading ภาคตะวันออก

เมื่อไหร่ที่ต้องถอน….ฟัน? จำเป็นไหม?

dentist examines the patients teeth at the dentist. close up

เมื่อไหร่ที่ต้องถอน…ฟัน? จำเป็นไหม? หนึ่งในวิธีการรักษา… Continue reading เมื่อไหร่ที่ต้องถอน….ฟัน? จำเป็นไหม?

เรื่องที่ต้องรู้ก่อนฟอกสีฟันฟอกฟันขาว

Perfect healthy teeth smile of a young woman. Teeth whitening. Dental clinic patient. Image symbolizes oral care dentistry, stomatology.

การจัดฟันนั้น อาจจะทำให้การทำความสะอาดฟันไม่ทั่วถึง และ… Continue reading เรื่องที่ต้องรู้ก่อนฟอกสีฟันฟอกฟันขาว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดต่อเรา CONTACT ติดต่อเรา CONTACT กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล ภ… Continue reading ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ