เมื่อไหร่ที่ต้องถอน…ฟัน? จำเป็นไหม?

หนึ่งในวิธีการรักษาสุขภาพช่องปาก ที่รวดเร็วที่สุด คือ การถอนฟัน ซึ่งคือการดึงฟันออกจากเบ้าฟัน ทันตแพทย์จะพิจารณาถอนฟัน เมื่อวิธีการรักษาอื่นๆ ไม่ได้ผล

.

ทันตแพทย์ จะถอนฟัน ก็ต่อเมื่อ…

1.ฟันผุลึกถึงชั้นประสาทฟัน

2.รากฟันอักเสบแบบรุนแรง

3.ฟันบิ่นหรือแตก จนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

4.ฟันที่ขึ้นผิดรูปและอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเกิดเป็นฟันคุดได้

5.ขาดที่ว่างในการคลายตัว เพื่อเตรียมการจัดฟัน

.

การถอนฟันสามารถทำได้โดย

1.  การถอนฟัน โดยใช้  Elevator คือ เทคนิคการโยกฟันให้หลวม ส่วนใหญ่ใช้ในการถอนฟันกรามซีกที่สาม ทั้งบนและล่าง ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถถอนรากฟันออกมาได้ด้วย

2. การถอนฟันแบบใช้คีมคีบฟัน ที่เรียกว่า Forceps ดึงฟันออกมา ซึ่งเป็นวิถีการถอนฟันที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไร

3. การผ่าตัด เพื่อนำฟันออกมา จะใช้ในกรณี ลักษณะของรูปฟันมีความเสียหาย ลึกลงไปจนกระทั่งถึงเหงือก หรือฟันไม่ได้โผล่พ้นเหงือกขึ้นมo

หลังจากการถอนฟันประมาณ 1 สัปดาห์ หากยังมีอาการปวดฟัน หรือมีอาการบวม ร่วมด้วยกับอาการความผิดปกติอื่นๆ ให้รีบติดต่อแพทย์ทันที

.