Table of Contents

รากฟันเทียม คืออะไร ช่วยรักษาอาการฟันแบบไหนได้บ้าง ?

Dental Implant

รากฟันเทียม เป็นส่วนทันตกรรมประดิษฐ์ ในการปลูกหรือฝังรากฟันเทียมแบบถาวร เมื่ออายุของเราเพิ่มมากขึ้น ประสิทธิภาพของฟันก็จะลดลงเรื่อย ๆ ยิ่งใครที่ไม่ดูแลรักษาฟันให้ดี การเสื่อมสภาพของรากฟันของคุณก็จะมาถึงได้เร็วเช่นกัน การสูญเสียฟันแท้ชุดสุดท้ายไปถือเป็นเรื่องที่หลาย ๆ คนไม่อยากให้เป็น

 

เพราะการต้องใส่ฟันปลอมจะสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น แต่ด้วยการพัฒนาของการรักษาทางด้านทันตกรรมในทุกวันนี้ เราสามารถสร้างรากฟันขึ้นมาใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่แบบติดแน่น ทำให้การใช้ชีวิตของคุณเป็นปกติเหมือนเดิม

 

การรักษาฟันโดยการทำรากฟันเทียม เป็นทางเลือกของการรักษาฟันแท้ที่หมดสภาพไปแล้ว ให้กลับมาใช้งานได้อย่างเป็นปกติ จะช่วยให้คุณกลับมามีฟันไว้บดเคี้ยวอาหาร และกลับมากินของอร่อย ๆ ที่คุณชอบได้อย่างสบายใจ และฟันที่มีการใส่รากฟันเทียมจะอยู่คู่กับเราไปอย่างยาวนาน

ในการรักษาฟันโดยการใส่รากฟันเทียม เป็นทางเลือกของการรักษาฟันแท้ที่หมดสภาพไปแล้ว ให้กลับมาใช้งานได้อย่างเป็นปกติ จะช่วยให้คุณกลับมามีฟันไว้บดเคี้ยวอาหาร และกลับมากินของอร่อย ๆ ที่คุณชอบได้อย่างสบายใจ และฟันที่มีการใส่รากฟันเทียมจะอยู่คู่กับเราไปอย่างยาวนาน

รากฟันเทียม
 • รากฟันเทียมคืออะไร
 • องค์ประกอบรากฟันเทียม
 • การทำงานของรากเทียม หลังจากใส่ไปแล้ว
 • รูปแบบการรักษารากฝันเทียม
 • ขั้นตอนการรักษาด้วย รากเทียม
 • รักษารากฟันเทียมมีกี่แบบ
 • รากเทียม แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง ?
 • ใครบ้างที่สามารถรับการรักษา รากเทียม ได้ ?
 • ระยะเวลาการทำรากฟันเทียม
 • การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษารากฟันเทียม
 • การดูแลรักษารากฟันเทียม
 • ข้อดีของการใส่ รากฟันเทียม
 • ข้อดีเสียของการ รากฟันเทียม
 • ทำไมต้องทำรากฟันเทียวกับ ดีโอ้ คลีนิกทันตกรรม
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษา รากฟันเทียม
 • สรุป

รากฟันเทียมคืออะไร

รากฟันเทียม เป็นวิธีการรักษาฟันที่สูญเสียหรือเสื่อมสภาพไปให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยรากฟันเทียมจะทำจากไทเทเนียม เป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยและเข้ากับร่างกายของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี การทำรากเทียมมีความแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานที่ยาวนาน

โดยจะทำการฝังรากฟันเทียมเข้าไปยังตำแหน่งฟันที่เกิดความเสียหาย หรือฟันที่หายไป ด้วยการผ่าตัดนำรากฟันเทียมโลหะฝังลงไปในตำแหน่งของขากรรไกรเพื่อทดแทนตำแหน่งที่สูญเสียไป เพื่อให้รากฟันเทียมสามารถทำงานร่วมกับกระดูกขากรรไกรได้ 

ในการรักษาฟันโดยการใส่รากฟันเทียม ทันตแพทย์จะนำฟันเทียมใหม่มายึดติดกับรากฟันเทียมอีกที เพื่อให้ฟันที่สูญเสียไปกลับมาใช้งานได้อย่างเดิม โดยรากฟันเทียมจะครอบฟันเทียมที่ยึดติดกับขากรรไกรของเรา จะไม่มีวันหลุดออกจากตำแหน่งอย่างแน่นอน

ปัจจุบันการใส่รากฟันเทียมมีเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ออกแบบการทำรากเทียมโดยระบบดิจิตัลและระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้รับการรักษามีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเคี้ยวการพูด สะดวกกว่าการต้องใส่ฟันปลอมแบบถอดได้อย่างแน่นอน โดยรากฟันเทียมจะมีอยู่ 3 องค์ประกอบด้วยกัน

รากฟันเทียม-1

องค์ประกอบรากฟันเทียมแบบติดแน่น

1. รากฟันเทียม คือ ชิ้นส่วนที่อยู่ในกระดูกใต้เหงือก จะแทนที่รากฟันอันดับที่ถูกถอนไป และการทำรากเทียมสามารถใช้งานได้นาน

2. abutment หรือหลักยึดใช้เพื่อยึดรากฟันเทียมและครอบฟันบนรากฟันเทียมไว้ด้วยกัน abutment หรือหลักยึดจะไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก

3. ครอบฟันบนรากฟันเทียม คือส่วนที่มองเห็นได้ของฟัน สามารถใช้เคี้ยวอาหารได้ และเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ตนเองมีความมั่นใจมากขึ้น มีความเป็นธรรมชาติ และแข็งแรงเท่าฟันจริง

รากฟันเทียม-2

การทำงานของรากเทียม หลังจากใส่ไปแล้ว

สำหรับหลักการทำงานของ รากเทียม หรือ รากฟันเทียม dental implant คือ การเปลี่ยนหรือสร้างฟันขึ้นมาใหม่แบบถาวร โดยรากฟันเทียมจะทำงานร่วมกับกระดูกขากรรไกร โดยจะต้องทำทีละขั้นตอน เมื่อรากฟันเทียมและกระดูกขากรรไกรประสานกันได้สนิทแล้ว ก็จะทำการครอบฟันเทียมลงไป ให้ทำงานร่วมกับรากเทียมอย่างมีประสิทธิภาพไม่เลื่อน หรือลื่นหลุดออกจากจุดที่ต้องการ เพื่อให้ฟันที่ทำรากฟันเทียมใช้งานได้ตามปกติ ไม่ทำให้ฟันนั้นหลุดเคลื่อนที่ได้เหมือนกับฟันปลอมแบบถอดได้ และให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากกว่าอีกด้วย

ประโยชน์ของการฝังรากเทียม

ประโยชน์ของการทำรากฟันเทียม จะทำให้การใช้ชีวิตของคุณกลับมาเป็นปกติ สามารถพูดและรับประทานอาหารได้อย่างไม่ต้องเป็นกังวลใด ๆ  การฝังรากเทียมนี้ ช่วยในการทำฟันปลอม การครอบฟัน และที่ยึดฟันปลอมบนรากเทียม มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น และการทำรากฟันเทียมให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติในการพูดการเคี้ยว เพราะการทำฟันปลอมแบบธรรมดาจะให้ความรู้สึกไม่สบาย ไม่เป็นธรรมชาติ รู้สึกเจ็บนูน และหลุดเลื่อนได้ง่าย ๆ

รูปแบบการทำรากฝันเทียมแบบติดแน่น

Conventional Implant  เป็นประเภทการทำรากฟันแบบดั้งเดิมและแม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตามการรักษานี้มีระยะเวลาจำกัด หลังถอนฟัน จะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนกว่ากระดูกจะหายสนิท จากนั้นจึงใส่รากเทียมและปล่อยให้กระดูกยึดติดกับพื้นผิวกับรากฟันเทียมต่อไปอีก 3-6 เดือนก่อนที่จะสวมครอบเหนือรากเทียม

วิธีการทำรากเทียม

Immediate implant placement  ใช้เวลานอนกว่าแบบแรก อย่างแรกคือหลังจากการถอนฟัน จากนั้นจึงรอการใส่รากฟันเทียม ประมาณ 3-6 เดือน แล้วจึงมีการใส่ฟันปลอมหรือครอบฟันลงบนรากฟันเทียม เหมาะสำหรับฟันหน้าหรือฟันหลังที่มีกระดูกเพียงพอ ใช้ในการถอนฟันแล้วใส่รากฟันเทียม ควบคู่ไปกับการปลูกถ่ายกระดูก ทันตแพทย์ฝังรากเทียมเฉพาะทางจะต้องประเมินความเป็นไปได้ของแต่ละสถานการณ์ รวมถึงการเอกซเรย์ 3 มิติ

Immediate loaded implant  การฝังรากฟันเทียมแบบทันที หมายถึงการวางรากฟันเทียม สามารถใส่รากฟันเทียมได้ในวันเดียวกันพร้อมกับครอบฟัน ข้อดีคือประหยัดเวลาได้มาก แต่ทันตแพทย์ฝังรากเทียมควรประเมินโอกาสของแต่ละสถานการณ์อย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็น จำนวนกระดูกที่มีอยู่ ลักษณะของการถูกกัด รวมความคาดหวังในการรักษาของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้เกิดปัญหาตามมาน้อยที่สุด

ขั้นตอนการทำรากฟันเทียมแบบติดแน่น

ตรวจช่องปาก

ทันตแพทย์จะทำการตรวจช่องปาก เอ็กซเรย์ หรือ CT scan หากจำเป็น จะใช้คุณหมอทันตแพทย์เฉพาะทางในการทำรากฟันเทียม เพื่อประเมินความหนาของเนื้อเยื่อบนกระดูกขากรรไกร และสันเหงือก อาจใช้การพิมพ์ปากเพื่อวางแผนการรักษาขึ้นอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้น และกำหนดตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับฝังรากเทียมไทเทเนียม

ฉีดรากเทียม

ทันตแพทย์จะฉีดรากฟันเทียมไทเทเนียมในครั้งแรกโดยใช้ยาชาเฉพาะที่ จากนั้นจึงใส่วัสดุไทเทเนียมลงในกระดูกขากรรไกร เย็บปิดแผล หลังจากผ่านไป 7-14 วัน จะตัดไหมออก และติดวัสดุเสริมเข้ากับกระดูกขากรรไกร หลังจากนั้นรอประมาณ 3-6 เดือน

ทำรากเทียม

ทันตแพทย์จะใส่เครื่องมือที่ช่วยสร้างช่องว่างในเหงือก จากนั้นจึงพิมพ์ปากภายใน 1-2 สัปดาห์เพื่อทำครอบฟัน หลังจากนั้นจะสวมมงกุฎบนฟันของคุณ จะได้มีฟันที่สวยและมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ

รักษารากฟันเทียมมีกี่แบบ

 • รักษารากฟันเทียม 1 ซี่  (single tooth)

 • รักษารากฟันเทียมหลายซี่ (Multiple Dental Implants)

 • รักษารากฟันเทียมที่หายจำนวนมาก (implants support bridge)

 • รักษารากเทียมมาทดแทนฟันที่หายไปทั้งปาก (implants over denture)

 • รากฟันเทียม ทั้งปาก แบบ All on 4

รากเทียม แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง ? 

ในการวิธีการรักษาทางทันตกรรมโดยการใส่รากฟันเทียม ถือเป็นการทำฟันขึ้นมาใหม่ทั้งระบบเพื่อทดแทนฟันที่เสียหายหรือหมดสภาพไปในระยะยาว ซึ่ง รากฟันเทียม เป็นสกรูไทเทเนียมที่คุณหมอทางทันตกรรมทำการฝังรากเทียมด้วยอุปกรณ์พิเศษให้เข้ากับกระดูกขากรรไกรแทนรากฟันเดิม

ขั้นตอนการทำรากฟันเทียมจึงต้องใช้ระยะเวลา เพื่อให้วัสดุเทียมและขากรรไกรหลอมรวมเข้าด้วยกัน หลังจากหลอมรวมแล้ว รากเทียมจะสามารถรองรับฟันเทียม หรือครอบฟันบนรากเทียมได้ ฝังรากเทียมมีประโยชน์ด้านการใช้งานและความสวยงามหลายประการ รวมไปถึงแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

 • ฟื้นฟูลักษณะฟันที่เสียหาย หรือฟันที่หายไป

 • ปรับปรุงฟังก์ชั่นการกัดและเคี้ยว

 • รักษาเสถียรภาพของเนื้อเยื่อฟันและกรามโดยรอบ

 • การฝังรากเทียมป้องกันการสูญเสียมวลกระดูก

การปลูกรากฟันเทียมมีอัตราความสำเร็จสูงถึงประมาณ 95% และส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับหลายๆ คนที่ต้องการทำรากฟันเทียม เพราะวิธีการนี้ดีกว่าการใส่ฟันปลอมอย่างแน่นอน เพราะคุณจะสามารถบดเคี้ยวอาหารต่าง ๆ ได้อย่างปกติ และดูแลทำความสะอาด ใช้ไหมขัดฟัน ได้เหมือนกับฟันจริง ๆ 

ฟื้นฟูลักษณะฟันที่เสียหาย
ฟื้นฟูลักษณะฟันที่เสียหาย
ปรับปรุงฟังก์ชั่นการกัดและเคี้ยว
รักษาเสถียรภาพของเนื้อเยื่อฟันและกรามโดยรอบ

ใครบ้างที่สามารถรับการรักษา รากเทียม ได้ ?

ผู้ที่สามารถเข้ารับการรักษาโดยการใส่ รากเทียม คือ ผู้ที่สูญเสียฟันแท้จากอุบัติเหตุ หรือการเสื่อมสภาพของฟัน  ผู้ที่มีฟันแตก หัก ซึ่งจะต้องเข้าทำการรักษาด้วยการถอนฟันจากทันตแพทย์ เพื่อเริ่มทำรากฟันเทียมขึ้นมาใหม่ ผู้ที่ทำฟันปลอมแบบถอดได้ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ผู้ประสบกับปัญหากระดูกล่างขากรรไกรยุบตัวลงมาจากการใส่ฟันปลอมทั้งปาก  และผู้ที่ไม่ชอบใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ ซึ่งการฝังรากฟันเทียมช่วยยึดฟันปลอมบนรากฟันเทียมให้แน่นขึ้น ทำให้ฟันกลับมาทำงานได้ดีขึ้น

ระยะเวลาการทำรากฟันเทียม

สำหรับรักษาปลูกรากฟันเทียม มีการแบ่งขั้นตอนในการรักษาเป็น 2 ครั้ง ในการแรกจะทำให้การฝังรากฟันเทียมลงไปในตำแหน่งที่ต้องได้รับการรักษา และรอเวลาประมาณ 3-6 เดือน เพื่อให้รากฟันเทียมยึดติดกับกระดูก (ขึ้นอยู่กับสภาพของกระดูกของผู้ป่วย) ในครั้งที่สอง มีการใส่ฟันปลอมหรือครอบฟันบนรากเทียมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวม ๆ แล้วระยะเวลาสิ้นสุดการรักษาจะอยู่ที่ 3-6 เดือน

ปลูกรากฟันเทียม
ตัวอย่างการใส่รากฟันเทียม

การเตรียมตัวก่อนรักการรักษารากฟันเทียม

 • เข้าปรึกษาคุณหมอทันตแพทย์ฝังรากเทีมที่มีความเชี่ยวชาญสูงกับ Dio Dental เพื่อวางแผนการรักษา เช่น จำนวนการปลูกรากฟันกี่ซี่ที่ต้องการรักษา และจำเป็นต้องปลูกถ่ายกระดูกหรือไม่ขึ้นอยู่กับการประเมินของคุณหมอ 

 • ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากผู้ป่วยมีโรคประจำตัว วางแผนการประเมินก่อนดำเนินการรากฟันเทียม เพื่อไม่ให้ การฝังรากเทียม มีผลกระทบกับการมีโรคประจำตัวของคนไข้

 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปลูกรากฟันเทียมหลายซี่หรือมีการสูญเสียมวลกระดูกอย่างมีนัยสำคัญ อาจจำเป็นต้องเอ็กซเรย์ 3 มิติเพื่อวางแผนการรักษา

การดูแลรักษารากฟันเทียม

การรับประทานอาหารที่แข็งและเหนียวต้องเคี้ยวมาก อาจทำให้รากฟันเทียมหลุดออกได้ เพราะถ้าส่วนของรากฟันเทียมหลุดออกไป การซ่อมแซมรากฟันเทียมและใส่กลับเข้าที่ จะต้องเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากมากขึ้น

มีวินัยในการทำความสะอาดปาก เป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ เพื่อรักษาสุขภาพฟันไม่ให้เกิดปัญหาอย่างเหงือกอักเสบ ผู้ป่วยสามารถทำความสะอาดฟันมีการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากได้ตามปกติ และตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำ

หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ เพราะมีหน้าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปากมากมาย เช่น โรคเหงือกอักเสบ การติดเชื้อ ฟันผุ และมะเร็งในช่องปาก ส่งผลเสียกับรากฟันเทียมโดยตรง

หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ เพราะมีหน้าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปากมากมาย เช่น โรคเหงือกอักเสบ การติดเชื้อ ฟันผุ และมะเร็งในช่องปาก ส่งผลเสียกับรากฟันเทียมโดยตรง

ข้อดี-ข้อเสียของการทำรากฟันเทียม

ข้อดีของการใส่ รากฟันเทียม

ข้อดีเสียของการ รากฟันเทียม​

 • สามารถใช้รากฟันเทียมแทนรากฟันธรรมชาติ ให้ชิดลึกเข้าลงไปในกระดูกขากรรไกรได้มากที่สุด ผู้สวมใส่รากเทียมจะรู้สึกราวกับว่ารากเทียมเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ตำแหน่งฟันมีความเป็นธรรมชาติ

 • ช่วยลดโอกาสการสูญเสียฟัน โดยปกติแล้วหากฟันธรรมชาติหายไปและไม่มีการรักษาทดแทน อาจทำให้ฟันซี่อื่นเคลื่อนจากตำแหน่งเดิมไปสู่ปัญหาการสูญเสียฟันได้

 • ช่วยให้การพูดเป็นปกติมากขึ้น ข้อดีของรากฟันเทียมที่รักษาแล้วจะให้ความรู้สึกเหมือนยังมีฟันธรรมชาติอยู่

 • ช่วยให้การรับประทานอาหารเป็นปกติมากขึ้น รากฟันเทียมยึดติดกับเหงือกเหมือนรากฟันธรรมชาติ การป้องกันไม่ให้ขยับเหมือนฟันปลอมแบบถอดได้

 • ช่วยให้สุขภาพช่องปากดีขึ้น รากฟันเทียมไม่จำเป็นต้องกรอฟันซี่อื่น เช่นเดียวกับฟันปลอมที่ต้องกรอฟันที่อยู่ติดกัน มาเป็นผู้ยึดเหนี่ยว 

 • รากฟันเทียมที่มีความทนทานสูงสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตหากได้รับการดูแลและทำความสะอาดอย่างเหมาะสม และไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคเหงือก

 • หากประสบอุบัติเหตุทำให้ฟันแท้หลุดหรือหัก จนต้องใส่รากฟันเทียม แต่อายุไม่ถึง 18 ปี จะไม่สามารถใส่รากเทียมได้ เพราะกระดูกขากรรไกรยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่

 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน  โรคปริทันต์อักเสบรุนแรง โรคไฮเปอร์ไทรอยด์ หรือผู้ที่มีปัญหาอื่น ๆ จะต้องได้รับการพิจารณาจากทันตแพทย์จะประเมินการรักษาว่าสามารถใส่รากฟันเทียมได้หรือไม่

 • ใช้เวลานานในการรักษาในแต่ละขั้นตอน ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษารากฟันบางคนใช้เวลาเป็นปี

 • มีค่าใช้จ่ายในการรักษารากเทียมที่สูงกว่าการรักษาฟันแบบอื่น ๆ

ทำไมต้องทำรากฟันเทียมกับ Dio Dental

Dio Dental คลินิกทันตกรรมที่มีให้บริการรักษารากฟันเทียม โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรง พร้อมเข้าไปดูแลปัญหาช่องมากด้วยเครื่องมือถือที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีในการวางแผนผ่าน Digital 3D และ CT-Scan มีแลป​ ออกแบบและผลิตชิ้นงานเซรามิก Zirconia ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้การใส่รากฟันเทียมของผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย โดยทางดีโอ้มีผู้เข้ามารักษาการทำรากฟันเทียมมากกว่าสองพันซี่ จึงสามารถมั่นใจในทุก ๆ ขั้นตอนการรักษาที่ Dio Dental คลินิกทันตกรรมชั้นนำของเมืองไทยได้เลย

ทำไมต้องทำรากฟันเทียมกับ Dio Dental​

ค่าใช้จ่ายในการรักษา การทำรากฟันเทียม

ค่ารักษารากฟันเทียม Digital

***เริ่มต้นที่ราคา 25,599 บาท/ซี่

 • รวมครอบฟัน Zirconia

 • FREE CT SCAN

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำรากฟันเทียม

ทำรากฟันเทียมใช้เวลานานแค่ไหน ?

การทำรากฟันเทียม dental implant ในแต่ละขั้นตอนการทำรากฟันเทียมใช้เวลารวมกันประมาณ 3 เดือน โดยเฉพาะการ ฝังรากฟันเทียมลงไปในกระดูก หรือยึดติดกับกระดูกฝังไปในกระดูกขากรรไกรจะใช้เวลานานที่สุด และครอบฟันบนรากฟันใช้เวลาน้อยสุด

ราคาทำรากฟันเทียม

ใส่ฟันปลอมแบบถอนได้สามารถใส่รากฟันเทียมได้หรือไม่ ?

ทำรากเทียมแบบถาวรในขณะที่ใส่ฟันปลอดอยู่ สามารถทำรากฟันเทียมได้ ซึ่งจะส่งผลดีกับการใช้ชีวิตมากขึ้น และยังสามารถฝังรากฟันเทียมทั้งปากได้ด้วย

การทำรากฟันเทียมอายุการใช้งานนานแค่ไหน ?

อายุการใช้งานการทำรากเทียมติดแน่น จะสามารถใช้งานได้ตลอดชีวิต ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก แปรงฟันใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ

การฝังรากฟันเทียมลงไปในกระดูกใช้เวลาเท่าไหร่ ?

ทันตกรรมรากเทียม หรือการรักษาด้วยรากฟันเทียมไปในกระดูกขากรรไกร เวลาในการรักษาให้ติดกับกระดูกขากรรไกร ใช้เวลาในการรักษา ประมาณ 3 เดือน ถึง 6 เดือน

ตำแหน่งฟันที่สูญเสียฟันไป การใช้ฟันปลอด กับ การทำรากฟันเทียม แบบไหนดีกว่ากัน ?

การทดแทนฟันที่หายไป ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำรากฟันเทียมมากกว่าหากมีงบประมาณการรักษาเพราะ การทำรากเทียม ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติของเรา รักษาด้วยรากฟันเทียมที่ดีที่สุด ในกรณีมีงบไม่มากพอก็สามารถทำฟันปลอดไปก่อนได้

การเตรียมตัวทำทันตกรรมรากเทียม อย่างไร ?

ในกรณีที่ฟันเสียหายและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยรากฟันเทียม ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวอะไรมาก รากฟันเทียมเป็นการรักษาได้เลยทันที หรือในกรณีที่กำลังใส่ฟันปลอมและรู้สึกลำบากก็สามารถเข้ารับการทำฟันเทียมได้เลย

 สรุป

รากฟันเทียม เป็นการรักษาฟันที่เสียหาย หรือฟันที่หมดสภาพในการใช้งานตามอายุ เพื่อให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่สูญเสียฟันจากอุบัติเหตุ ผู้ที่ใส่ฟันปลอม และอื่น ๆ สามารถเข้ามา ปลูกรากเทียม ได้ โดยรากฟันเทียมจะเข้ามาทดแทนรากฟันจริง ด้วยการรักษาทางทันตกรรมที่มีความปลอดภัย รากฟันเทียม สามารถอยู่ได้นาน 10-20 ปีขึ้นไป แต่จะต้องหมั่นมาเช็คสภาพกับคุณหมอเป็นประจำ 

จองโปรโมชันวันนี้ !

พร้อมให้บริการแล้ววันนี้มากกว่า 16 สาขาทั่วประเทศ