เรื่องที่ต้องรู้ก่อนฟอกสีฟันฟอกฟันขาว

การจัดฟันนั้น อาจจะทำให้การทำความสะอาดฟันไม่ทั่วถึง และเกิดคราบสะสมฝังลึกลงไปที่ผิวฟัน เมื่อถอดเครื่องมือจัด ฟัน และฟันเรียงตัวสวยแล้ว ต้องไม่ลืมหันมาดูแลสีฟัน เพื่อฟันขาวสะอาด ส่งเสริมบุคลิกภาพ และ ความมั่นใจ ด้วยการฟอกสีฟันกัน

การฟอกสีฟัน ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ
1. การฟอกสีฟัน ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เคลือบฟันบางลง แต่การฟอกสีฟัน คือการน้ำยาฟอกสีฟันไปทำปฏิกริยากับเม็ด
สีในตัวฟัน
2. สีของฟันจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ เนื่องจากเคลือบฟันที่บางลง
3. สีฟันที่ขาวขึ้นจากการฟอกสีฟัน จะไม่อยู่ถาวร อาจจะต้องมีการฟอกซ้ำเป็นะระยะๆ ซึ่งจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับ
การดูเเลหลังจากการฟอกสีฟัน
4. การฟอกสีฟันที่เห็นผลเร็วที่สุด คือ การฟอกสีฟันที่ทำโดยทันตแพทย์
5. การฟอกสีฟันไม่สามารถทำได้ในระหว่างตั้งครรภ์ หรือขณะให้นมบุตร
6. ควรปรึกษาทันตแพทย์ก่อนเริ่มการฟอกสีฟัน เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน ว่ามีความพร้อมหรือไม่

การดูแลฟันหลังจากการฟอกสีฟัน
1. อาจใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของโพแทสเซียมไนเตรต เพื่อป้องกันอาการเสียวฟันด้วย
2. ทำความสะอาดฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อลดการสะสมของคราบบนผิวฟัน ซึ่งอาจจะก่อให้
เกิดสีบนผิวฟัน
3. หลังจากการฟอกสีฟัน ควรงดสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เนื่องจากบุหรี่มีสารที่ทำให้เกิดคราบบนผิวฟัน
4. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีสี เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม ไวน์ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรใช้หลอดในการดื่ม เพื่อไม่ให้สี
จากเครื่องดื่มสัมผัสผิวฟัน
5. หลังจากฟอกสีฟันอย่างน้อย 7 วัน หลีกเลี่ยงการใช้ลิปสติกที่มีสีเข้ม

จองโปรโมชันวันนี้ !

พร้อมให้บริการแล้ววันนี้มากกว่า 12 สาขาทั่วประเทศ