ความรู้ทันตกรรม

ก่อนจัดฟันควรรู้ เคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน ราคาเท่าไหร่ ทำอะไรบ้าง

16

พ.ค.

ก่อนจัดฟันควรรู้ เคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน ราคาเท่าไหร่ ทำอะไรบ้าง
Table of Contents

ก่อนจัดฟันคือช่วงเวลาหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่กำลังจะทำการจัดฟัน เพราะจะช่วยให้เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการจัดฟัน รวมไปถึงการเตรียมค่าใช้จ่ายในการจัดฟันอีกด้วย แต่จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนก่อนจัดฟันอย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

จัดฟันครั้งแรก ก่อนเข้ารับบริการเตรียมตัวอย่างไร

การเข้ารับบริการจัดฟัน ควรเตรียมตัวให้พร้อม เพราะการจัดฟันนั้นจำเป็นต้องใช้เวลาในการจัดอย่างน้อย 2 ปีเป็นอย่างน้อย ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวบุคคลและโครงสร้างของกระดูกและช่องปาก เพื่อให้การรักษาดำเนินไปอย่างราบรื่น ควรปฏิบัติดังนี้

ปรึกษาทันตแพทย์

การพบกับทันตแพทย์เป็นขั้นแรกที่สำคัญ เพื่อให้ทันตแพทย์ประเมินปัญหาของคุณ การพิมพ์ฟัน เพื่อทำแบบจำลองการสบฟัน เอ็กซเรย์กะโหลกศรีษะและใบหน้า และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับความต้องการ ทันตแพทย์

การประเมินและวินิจฉัย

ทันตแพทย์จะตรวจสุขภาพช่องปาก สุขภาพเหงือก ฟันกว่าสามารถจัดฟันได้หรือไม่ พร้อมสอบถามโรคประจำตัว การแพ้ยา เป็นต้น

การเคลียร์ช่องปาก

การเคลียร์ช่องปากให้เรียบร้อย เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน หรือ ผ่าฟันคุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสุขภาพช่องปาก ก่อนการติดเครื่องมือ เพราะการจัดการปัญหาเหล่านี้หลังจากติดเครื่องไปแล้ว เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก

ขั้นตอนการเริ่มจัดฟัน ติดเครื่องมือ

การจัดฟันนั้นมีหลากหลายแบบ แต่การจัดแบบติดเครื่องมือหรือเหล็กนั้น จะมีการติดเหล็กบนผิวฟัน และจะมีการนัดมาปรับเครื่องมือทุกๆ 4 สัปดาห์หรือทุก 1 เดือนนั้นเอง

ตรวจสอบประกันสุขภาพ

หากคุณมีประกันสุขภาพหรือประกันการรักษาทางทันตกรรม ควรตรวจสอบว่าบริการจัดฟันถูกครอบคลุมไว้หรือไม่ และต้องการกระบวนการอนุมัติหรือเอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้าง

ปรับรูปแบบการรับประทานอาหาร

หลีกเลี่ยงอาหารหรือของหวานที่สามารถทำให้เกิดปัญหาขัดข้องกับการจัดฟัน เช่น อาหารหนาวหรือแข็งมากเกินไป ที่อาจทำให้สามารถทำให้ฟันหักหรือเคลื่อนไหวได้

การนัดถอดเครื่องมือ

เมื่อขั้นตอนการจัดฟันเสร็จสิ้น ทันตแพทย์จะมีการนัดถอดเครื่องมือ และจะมีการพิมพ์ฟันเพื่อทำรีเทนเนอร์ เพื่อให้ผู้จัดฟันได้ใส่ เพื่อคงตำแหน่งของฟันคงที่

แจกแจงค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน

การจัดฟัน เป็นการรักษาที่ใช้เวลาในการต้องใช้เวลารักษาอย่างต่อเนื่อง ขั้นต่ำในการรักษาจะอยู่ที่ 2 ปีเป็นขั้นต่ำอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละคนปัญหาของช่องปากโครงสร้างของกระดูกการจัดเรียงของฟัน เป็นส่วนที่ต้องปรึกษากับทางแพทย์ ดังนั้นการวางแผนค่าใช้จ่าย เพื่อสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยส่วนของค่าใช้จ่ายสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ

ส่วนแรก

จะเป็นค่าใช้จ่ายครั้งแรกตอนติดเครื่องมือจัดฟันหรือเหล็กดัดฟันนั้นเอง

ส่วนที่สอง

จะเป็นช่วงการปรับเครื่องมือจัดฟันที่ต้องชำระทุกๆเดือน โดยันตแพทย์จะเป็นผู้นัดหมายในการปรับเครื่องมือ และค่าใช้จ่ายจิปาถะกรณีอุปกรณ์ เหล็ก ยาง ดัดฟันหลุด

ส่วนสุดท้าย

จะเป็นหลังถอดเครื่องมือจัดฟัน เป็นการชำระค่าบริการทั้งหมด และจะมีค่าการทำรีเทนเนอร์ หลังการถอดเครื่องมือ

(อ่านเพิ่มเติม: ขั้นตอนการจัดฟันแบบใสยุ่งยากมั้ย เจ็บมากหรือไม่ ?)

บทสรุป

การจัดฟันถือว่าเป็นการรักษาเกี่ยวกับ ช่องปาก การปรับแก้โครงสร้างของฟันในสมส่วน สมัยใหม่ที่ได้รับการความนิยม ซึ่งก่อนการเข้ารับบริการจัดฟัน ควรศึกษา เลือกวางแผนใช้ค่าจ่าย ให้ครอบคุม การเลือกทันตกรรมที่ดีและไว้ใจได้ ก็เป็นสิ่งต้องคำนึง เลือกจัดฟันที่ไหนดีที่ Dio Dental Clinic บริการดีทั้งก่อนและหลัง ไว้ใจได้ทั้งคุณภาพและบริการ

บทความเพิ่มเติม:

แชร์ผ่าน Facebook
แชร์ผ่าน Twitter
แชร์ผ่าน LinKedin