ความรู้ทันตกรรม

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร คืออะไร  แก้โครงหน้าและฟันที่ผิดปกติได้อย่างไรบ้าง ?

22

พ.ย.

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร คืออะไร  แก้โครงหน้าและฟันที่ผิดปกติได้อย่างไรบ้าง ?
Table of Contents

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร คืออะไร การผ่าตัดขากรรไกรหรือการผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรรวมกับการจัดฟัน เพื่อจะช่วยแก้ไขแนวที่ไม่ตรงของกระดูกขากรรไกรและฟันสบที่ผิดปกติ ยังช่วยในเรื่อง การเคี้ยวและการกลืน การจัดฟันผ่าตัดขากรรไกรสามารถปรับปรุงลักษณะใบหน้าของคุณและเปลี่ยนแนวกรามของคุณได้ สำหรับรูปฟันที่ผิดปกติมาก ๆ 

การผ่าตัดขากรรไกรจะต้องทำร่วมกับการจัดฟันเท่านั้น การผ่าตัดขากรรไกรและเหล็กจัดฟันเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาการกัดอย่างรุนแรงซึ่งอาจไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียว ในการจัดฟันร่วมกับการจัดฟันจะทำการรักษาด้วยทันตแพทย์จัดฟันร่วมกับศัลยแพทย์ช่องปากเพื่อกำหนดแผนการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายได้ดีที่สุด โดยทั่วไปทันตแพทย์จัดฟันจะจัดการจัดฟันก่อนแล้วค่อยทำการผ่าตัดเพื่อให้กราบและฟันอยู่ในแนวที่ถูกต้อง โดยจะใช้การ จัดฟันเหล็กหรือจัดฟันโลหะ ในการรักษา

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร คืออะไร  แก้โครงหน้าและฟันที่ผิดปกติได้อย่างไรบ้าง ?

ทำความรู้จักกับ การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร คืออะไร เป็นส่ิงที่หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออก ในบางครั้งการจัดฟันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาด้านทันตกรรมและโครงกระดูกของผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์ หากต้นตอของปัญหาอยู่ที่การจัดแนวของกรามซึ่งเกิดจากการที่โครงกระดูกเติบโตผิดปกติ การผ่าตัดร่วมกับเหล็กจัดฟันอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ไขรอยกัดได้

การผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรหรือที่เรียกว่าการผ่าตัดขากรรไกรเป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานและปัญหาความงาม ซึ่งอาจรวมถึงการจัดแนวของขากรรไกรและฟันที่ไม่ตรง การเติบโตของกรามที่ไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ และความผิดปกติทางทันตกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการจัดแนวฟัน การผ่าตัดแก้ไขขากรรไกร (orthognathic surgery) ในบางกรณี การผ่าตัดขากรรไกรอาจทำให้รูปลักษณ์ของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีขากรรไกรล่างแข็งแรง

ปัญหาของคนไข้ที่จะได้รับการรักษาด้วยการ จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร 

ปัญหาการจัดแนวกรามอาจมาจากหลายสาเหตุ ในบางกรณีขากรรไกรบนและล่างของผู้ป่วยอาจมีการเติบโตในอัตราที่แตกต่างกัน ปัญหาขากรรไกรที่พบบ่อยที่สุด มีดังต่อไปนี้

 • เคี้ยวหรือกัดอาหารได้ยาก การเคี้ยวอาหารในอัตราปกติโดยไม่รู้สึกเจ็บหรือรู้สึกไม่สบายอาจเป็นเรื่องยากหากขากรรไกรไม่อยู่ในแนวที่ถูกต้อง สิ่งนี้สามารถส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนไข้ได้
 • กรามล่างและคางถอยหรือยื่นออกมา ปัญหาการจัดตำแหน่งและความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้หากขากรรไกรบนและล่างไม่ได้สัดส่วนที่สัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง
 • โรคการนอนหลับ การผ่าตัดขากรรไกรถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยผู้ป่วยมีปัญหาการนอนหลับ ขั้นตอนนี้ช่วยให้ขากรรไกร ลิ้น และลำคอเคลื่อนไปข้างหน้า ทำให้เกิดพื้นที่ในทางเดินหายใจมากขึ้น 
 • รูปร่างหน้าตาไม่สมดุลจากด้านหน้าหรือด้านข้าง ความกังวลเรื่องความสวยงามนี้มักบ่งบอกถึงปัญหาการจัดแนวกราม การเสริมหรือลดขนาดคางเป็นหนึ่งในขั้นตอนความงามเหล่านี้
 • การบาดเจ็บหรือความพิการแต่กำเนิด ความเสียหายหรือความผิดปกติของกระดูกหลายประเภทสามารถแก้ไขและแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดขากรรไกร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ “แก้ปัญหาฟันเก ฟันซ้อน รักษาแบบไหนดี ?

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร คืออะไร  แก้โครงหน้าและฟันที่ผิดปกติได้อย่างไรบ้าง ?

ขั้นตอนของการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

ทันตแพทย์ ทันตแพทย์จัดฟัน และศัลยแพทย์ช่องปากและขากรรไกรจะทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการส่วนบุคคลของคุณ ศัลยแพทย์ช่องปากและขากรรไกรจะเป็นผู้กำหนดขั้นตอนการผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรที่เหมาะสมและทำการผ่าตัดเอง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการรักษา ซึ่งโดยปกติจะรวมถึงการจัดฟันก่อนและหลังการผ่าตัดจริง อาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะเสร็จสิ้น

 • วางแผนการรักษาการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

การวางแผนการรักษารวมถึงการบันทึกและภาพเอ็กซ์เรย์ ประเมินโดยทันตแพทย์จัดฟันและศัลยแพทย์ช่องปากและขากรรไกร การตัดสินใจจะอยู่ที่วิธีที่ดีที่สุดในการจัดฟันและขั้นตอนใดดีที่สุดสำหรับคุณ

 • การจัดฟันก่อนการผ่าตัด

ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันก่อนการผ่าตัดเพื่อจัดฟันเพื่อช่วยให้ขากรรไกรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งอาจใช้เวลา 9-18 เดือน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงสภาพของผู้ป่วย อายุ ความร่วมมือ และการปฏิบัติตามในขั้นตอนนั้น โดยจะมีการการนัดหมาย 4-6 สัปดาห์

 • การผ่าตัดขากรรไกร

เมื่อขั้นตอนของการจัดฟันเสร็จสิ้น จะมีการวางแผนและดำเนินการผ่าตัด ทันตแพทย์จะอธิบายวิธีการผ่าตัดอย่างละเอียดให้คนไข้แต่ละรายทราบอีกครั้ง เพื่อทำการผ่าตัดกราบให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

 • การจัดฟันหลังผ่าตัด

การจัดฟันจะดำเนินต่อไปหลังการผ่าตัดเพื่อให้ฟันอยู่ในตำแหน่งสุดท้าย และช่วยให้ฟันอยู่ในตำแหน่งใหม่ที่เหมาะสม และรวบรวมข้อมูลรายละเอียดตำแหน่งฟันให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการดูแลรักษาทำความสะอาดระหว่าการจัดฟัน

ศัลยกรรมขากรรไกรทำงานอย่างไร ? ใช้เวลาในการรักษานานหรือไม่ ?

ในกรณีของคนไข้ที่ต้องการรักษาด้วยการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดกรามส่วนใหญ่ ทันตแพทย์จัดฟันจะใส่เหล็กจัดฟันบนฟันของคุณก่อนการผ่าตัด โดยทั่วไปจะใส่เครื่องมือจัดฟันเป็นเวลา 12 ถึง 18 เดือนก่อนการผ่าตัดเพื่อปรับระดับและจัดแนวฟันของคุณเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผ่าตัด ในคนไข้บางราย อาจจำเป็นต้องถอนฟันและปิดช่องว่างก่อนการผ่าตัด

ทันตแพทย์จัดฟันและศัลยแพทย์ช่องปากและขากรรไกรจะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแผนการรักษาของคุณ การเอ็กซเรย์ รูปภาพ และแบบจำลองฟันของคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการผ่าตัดขากรรไกรของคุณเช่นกัน และจะช่วยสร้างกำหนดเวลาในการฟื้นตัวที่คาดหวังนั้นเอง การผ่าตัดขากรรไกรทำได้โดยศัลยแพทย์ช่องปาก โดยปกติจะทำภายใต้การดมยาสลบในโรงพยาบาล การผ่าตัดขากรรไกรส่วนใหญ่จะต้องใช้เวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสองถึงสี่วันเพื่อพักฟื้น

ในระหว่างขั้นตอนการผ่าตัด ศัลยแพทย์จะทำการตัดกระดูกขากรรไกรและเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง เมื่อการเคลื่อนไหวของกรามเสร็จสิ้น จะมีการใช้แผ่นกระดูกและสกรูเล็ก ๆ เพื่อยึดกระดูกให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ผู้ป่วยจะอยู่ภายใต้การดมยาสลบในระหว่างกระบวนการทั้งหมด สกรูและเพลตเหล่านี้จะยึดเข้ากับกระดูกและจะคงอยู่ในขากรรไกรตลอดไป

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร คืออะไร  แก้โครงหน้าและฟันที่ผิดปกติได้อย่างไรบ้าง ?

ศัลยกรรมขากรรไกรเจ็บไหม ?

ความปวดจากการผ่าตัดแตกต่างกันไปในแต่ละคนไข้ แต่คนส่วนใหญ่รายงานว่ามีอาการปวดน้อยกว่าที่คาดเอาไว้ เนื่องจากผลข้างเคียงจากการผ่าตัดที่พบบ่อยคืออาการชาซึ่งช่วยลดอาการปวดได้ ผู้ป่วยจำนวนมากจำเป็นต้องรับประทานยาแก้ปวดประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังการผ่าตัดเมื่อความรู้สึกปวดเริ่มกลับมาหลังจากยาชาหมดฤทธิ์ แต่ความเจ็บปวดจะอยู่ในระดับที่คนไข้สามารถทนได้

ข้อดีของการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร

ทำไมต้องผ่าตัดขากรรไกร ปัญหาเกี่ยวกับขากรรไกรที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียว การจัดฟันเป็นทันตกรรมเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการวางตำแหน่งของขากรรไกรและฟัน ทันตแพทย์จัดฟันและศัลยแพทย์ช่องปากจะทำงานร่วมกันเพื่อช่วยพัฒนาแผนการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพของคุณ ดังนี้

 • การปรับการกัดของคุณ ซึ่งเป็นวิธีที่ฟันของคุณเข้ากันเมื่อปิดปาก 
 • การแก้ไขสภาวะที่ส่งผลต่อความสมมาตรของใบหน้า
 • ช่วยบรรเทาอาการปวดเนื่องจากความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร (TMJ)
 • ซ่อมแซมอาการบาดเจ็บหรือสภาพแต่กำเนิดที่เกี่ยวข้องกับใบหน้า เช่น เพดานโหว่
 • ป้องกันการสึกหรอของฟันของคุณในระยะยาว
 • ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การกัด เคี้ยว หรือกลืนง่ายขึ้น และดีขึ้นสำหรับคนที่ออกเสียงไม่ชัด
 • แก้ไขปัญหาการหายใจ เช่น การหายใจทางปาก และภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ “จัดฟันเหล็ก กับ จัดฟันใส แบบไหนดีกว่ากัน ?

สรุป

โดยทั่วไปแล้ว จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร คืออะไร คือการผ่าตัดขากรรไกรจะดำเนินการเพื่อช่วยปรับหรือแก้ไขการจัดแนวกรามของคุณ อาจเกี่ยวข้องกับกรามบน กรามล่าง หรือทั้งสองอย่าง การผ่าตัดขากรรไกรมีหลายประเภท ทันตแพทย์จัดฟันและศัลยแพทย์จะทำงานร่วมกันเพื่อวางแผนขั้นตอนที่ตรงกับอาการเฉพาะของคุณ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วการผ่าตัดขากรรไกรจะปลอดภัย แต่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้าง จึงจำเป็นที่จะต้องรับการรักษากับคลินิกทันตกรรมที่เชื่อถือได้อย่าง Dio Dental คลินิกทันตกรรมในกรุงเทพ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาปรึกษา และสอบถามค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดขากรรไกรได้ ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ศัลยแพทย์เฉพาะทาง และประเภทของการผ่าตัด เวลาขั้นตอนของการรักษา

แชร์ผ่าน Facebook
แชร์ผ่าน Twitter
แชร์ผ่าน LinKedin
นัดเพื่อปรึกษาทันตแพทย์
บทความล่าสุด
Follow Us