ความรู้ทันตกรรม

ประโยชน์ของการทำรากฟันเทียมที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจ

02

ก.ค.

ประโยชน์ของการทำรากฟันเทียมที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจ
Table of Contents

ประโยชน์ของการทำรากฟันเทียมนั้นมีหลากหลายข้อมาก ๆ เพราะเชื่อว่าการสูญเสียฟันไปนั้นส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้านอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งความมั่นใจ โดยในบทความนี้จะมาพูดถึงข้อดีหรือประโยชน์ของการทำรากฟันเทียมว่ารากฟันเทียมนั้นสามารถช่วยในเรื่องใดได้บ้าง

ทำไมต้องทำรากฟันเทียม

ทำไมต้องทำรากฟันเทียม

เพราะเชื่อว่าการมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี จะส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีด้วย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียฟันแท้ตามธรรมชาติไปด้วยสาเหตุใดก็ตาม ย่อมทำให้เกิดความเครียดและความกังวลใจในการใช้ชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะใครที่ทำงานเกี่ยวกับการบริการที่ต้องมีความมั่นใจ หรืองานที่ต้องพบปะและพูดคุยกับคนอื่นอยู่เสมอ

เนื่องจากรากฟันเทียมส่วนใหญ่ทำมาจากวัสดุไทเทเนียมซึ่งเป็นวัสดุที่เข้ากับร่างกายมนุษย์ได้ดีที่สุด จึงทำให้การใช้งานของรากฟันเทียมนั้นเหมือนกับฟันแท้ นั่นคือ มีความแข็งแรง คงทน ไม่แตกหักง่าย ซึ่งโดยปกติแล้วทุกคนสามารถทำรากฟันเทียมได้ ยกเว้นในบางกรณี เช่น อายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากเหงือกและกระดูกขากรรไกรยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ เป็นต้น

รากฟันเทียมประกอบด้วยอะไรบ้าง

  • รากเทียม (Fixture)
  • ตัวฐานรองรับ (Abutment)
  • ครอบฟัน (Crown)

การทำรากฟันเทียมเจ็บไหม

โดยปกติแล้วการทำรากฟันเทียมจะมีการฉีดยาชาเฉพาะที่ ในระหว่างการทำจึงจะไม่รู้สึกเจ็บ แต่อาจจะรู้สึกเจ็บเล็กน้อยในขั้นตอนของการฉีดยาชา และหลังจากการทำก็อาจจะมีอาการเจ็บและปวดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่สามารถทานยาแก้ปวดที่ทันตแพทย์จ่ายให้เพื่อบรรเทาอาการปวดได้

ประโยชน์ของการทำรากฟันเทียม

ประโยชน์ของการทำรากฟันเทียม

ในการทำรากฟันเทียมนั้นมีข้อดีและประโยชน์มากมาย ได้แก่

แก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน

การสูญเสียฟันแท้ไปนั้น จะตามมาด้วยปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น ฟันข้างเคียงซี่ที่หายไปจะเกิดการเคลื่อนตัว ล้มเอียง ซ้อนเก หรือยื่นยาว เมื่อทานอาหารก็อาจจะทำให้เศษอาหารติดแน่น ทำความสะอาดยาก และเกิดการสะสมเชื้อโรคนั่นเอง

เป็นผลดีต่อระบบบดเคี้ยว

โดยปกติแล้วฟันจะมีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหาร ซึ่งหากเกิดการสูญเสียฟันแท้ไป อาจจะสร้างปัญหาต่อระบบบดเคี้ยว ทำให้การเคี้ยวอาหารนั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอาจจะทำให้ทานอาหารได้น้อยลง การรับสารอาหารที่มีประโยชน์ก็จะน้อยลงตามไปด้วยเช่นกัน

ใช้ชีวิตประจำวันได้ง่าย

การทำรากฟันเทียมไม่ต้องถอดเข้าออกเหมือนกับการใส่ฟันปลอม เพราะเป็นการทำแบบติดแน่น จึงไม่ต้องคอยกังวลเกี่ยวกับฟัน ไม่ว่าจะเป็นตอนพูดคุย ตอนทานอาหาร หรือตอนทำกิจกรรมต่าง ๆ และที่สำคัญคือวัสดุของตัวครอบฟันมีสีและขนาดใกล้เคียงกับฟันจริงอย่างมาก

ทำความสะอาดได้สะดวก

เนื่องจากการทำรากฟันเทียมนั้นมีความแข็งแรงและคล้ายคลึงกับฟันแท้ตามธรรมชาติมากที่สุด การทำความสะอาดจึงเหมือนกับการทำความสะอาดช่องปากและฟันตามปกติ นั่นคือ การแปรงฟันให้ถูกวิธี การใช้น้ำยาบ้วนปากร่วมกับใช้ไหมขัดฟัน 

ความมั่นใจและบุคลิกภาพดีขึ้น

เชื่อว่าการสูญเสียฟัน ทำให้ใครหลายคนสูญเสียความมั่นใจไปด้วย โดยเฉพาะคนที่มีการสูญเสียฟันด้านหน้าไป และไม่ว่าจะเป็นการยิ้ม การหัวเราะ หรือการพูดคุยกับคนอื่น ก็จะทำให้รู้สึกไม่มั่นใจและอาจทำให้สูญเสียปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นไปด้วยก็ได้

ข้อเสียของการทำรากฟันเทียม

แน่นอนว่าเมื่อรู้ข้อดีและประโยชน์ของการทำรากฟันเทียมแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการศึกษาเกี่ยวกับข้อเสียของการทำรากฟันเทียมดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย 

  • การทำฟันเทียมจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการทำฟันปลอมทั่วไป
  • จะมีขั้นตอนที่เยอะกว่าการทำฟันปลอม
  • เป็นอันตรายสำหรับผู้ที่มีอาการป่วยในบางโรค เช่น โรคเบาหวาน เพราะอาจเสี่ยงภาวะกระดูกเน่า
  • สามารถเกิดปัญหากระดูกไม่ผสานกับรากฟันเทียม หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าปกติ ในกลุ่มคนที่มีการสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วิธีทำความสะอาดรากฟันเทียม

วิธีทำความสะอาดรากฟันเทียม

การรักษาเพื่อทดแทนฟันโดยการทำรากฟันเทียมนั้นจะมีการยึดติดแน่นเหมือนฟันจริง จึงสามารถดูแลความสะอาดได้เหมือนกับการดูแลฟันแท้โดยทั่วไป นั่นคือ การแปรงฟันให้ถูกวิธี ใช้น้ำยาบ้วนปากและไหมขัดฟันร่วมกับการแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอ และไปตรวจสุขภาพช่องปากและฟันกับทันตแพทย์เป็นประจำอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน

(เรียนรู้เพิ่มเติม: การดูแลตัวเองหลังทำ รากฟันเทียม)

คำถามที่พบบ่อย

1. ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

เนื่องจากการทำรากฟันเทียมคล้ายกับการผ่าตัดทั่วไป ซึ่งก็อาจจะมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดตามมา เช่น การติดเชื้อบริเวณรากฟันเทียม ปวดหรือระบมจากการผ่าตัดที่ไปกระทบโครงสร้างโดยรอบ และหากในกรณีที่รากฟันเทียมบริเวณขากรรไกรบนเข้าไปในโพรงไซนัส ก็อาจจะเกิดปัญหาไซนัสได้

2. รากฟันเทียมมีกี่แบบ

การทำรากฟันเทียมจะมีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ รากฟันเทียมแบบซี่เดียว, รากฟันเทียมแบบหลายซี่และรากฟันเทียมทั้งปาก ซึ่งจะมีการพิจารณาจากการสูญเสียฟันและปัญหาฟันโดยทันตแพทย์ก่อนทำทุกครั้ง

3. อายุการใข้งานของรากฟันเทียม

อายุการใช้งานของรากฟันเทียมที่ได้ทำการรักษามาแล้วนั้นจะขึ้นอยู่กับการดูแลของตัวเราเองด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า 20 ปี แต่หากมีการดูแลที่ดีอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะสามารถอยู่ได้นานมากกว่านั้น

4. ข้อจำกัดด้านอายุในการทำรากฟันเทียม

สำหรับการทำรากฟันเทียมให้มีประสิทธิภาพที่สุด ควรจะทำเมื่อมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป เพราะหากทำตอนที่ยังอายุไม่ถึง 18 ปี กระดูกขากรรไกรจะยังพัฒนาไม่เต็มที่

5. ทำรากฟันเทียมเจ็บหรือไม่

ในระหว่างการทำรากฟันเทียมจะมีการฉีดยาชาเฉพาะที่ จึงไม่รู้สึกเจ็บ แต่บางคนอาจจะรู้สึกเจ็บในตอนที่ฉีดยาชาได้ และหลังจากการผ่าตัดก็อาจจะมีอาการเจ็บ ปวด หรือระบมบ้างเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณของกระดูก ลักษณะของสันกระดูก และคุณภาพของเนื้อเยื่อเหงือก เป็นต้น

6. ผู้สูงอายุสามารถทำได้หรือไม่

แท้จริงแล้วการทำรากฟันเทียม ถูกออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันเลย เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้น ดังนั้น ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพช่องปากที่ดีและร่างกายแข็งแรง ไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อจำกัด ก็สามารถทำรากฟันเทียมได้เลย

บทสรุป

การทำรากฟันเทียม เรียกได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากที่สุด และสำหรับใครที่สูญเสียฟันแท้ตามธรรมชาติไป แล้วต้องการที่จะทำรากฟันเทียม จะต้องปรึกษากับทันตแพทย์ให้เรียบร้อยก่อน เพื่อเป็นการรับรู้แนวทางการรักษาและผลที่อาจจะเกิดขึ้น และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการเลือกคลินิกทันตกรรมที่ได้มาตรฐานและมีผลลัพธ์การรักษาที่น่าเชื่อถือ

และหากคุณกำลังมองหาคลินิกทันตกรรมสำหรับการทำรากฟันเทียม Dio Dental พร้อมและยินดีให้บริการ เพราะที่ Dio Dental เรามีทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรักษารากฟันเทียม รวมไปถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ทันตกรรมก็เป็นเครื่องมือที่สะอาดและมีความทันสมัย

บทความเพิ่มเติม:

แชร์ผ่าน Facebook
แชร์ผ่าน Twitter
แชร์ผ่าน LinKedin