ยางจัดฟัน มีกี่แบบ แต่ละแบบใช้งานอย่างไรกับการจัดฟันบ้าง ?

ยางมีความสำคัญมาก ๆ ในการจัดฟันเหล็ก ยางจัดฟัน หรือ ela… Continue reading ยางจัดฟัน มีกี่แบบ แต่ละแบบใช้งานอย่างไรกับการจัดฟันบ้าง ?